Prečo pri výbere keramických škridiel CREATON použiť na strechu originálne komínky SIGNUM?

Prečo pri výbere keramických škridiel CREATON použiť na strechu originálne komínky SIGNUM?

Precíznosť, dokonalá estetika a dokonalá funkčnosť sú najdôležitejšími prednosťami keramických komínkov SIGNUM značky CREATON. Na trhu vynikajú v mnohých ohľadoch a preto sa treba uistiť, že komínky a ďalšie produkty z ponuky CREATON budú pri nákupe keramickej škridly na našej streche. Rovnako je dôležité , že použitím riešení mimo ponuky výrobcu na streche sa vystavujeme strate záruky až na 50 rokov.

 

Keramická strecha CREATON so zárukou až 50 rokov

Komínky sú vedľa keramických funkčných škridiel jedným z najčastejšie používaných strešných doplnkov. Vhodne zvolené zaisťujú správnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri budovy a ovplyvňujú tak jej technický stav. Keramický komínok je v prípade značky CREATON neoddeliteľným prvkom premysleného ventilačného/odvetrávacieho systému SIGNUM a sú navrhnutého do najmenších detailov. Kvalitou materiálu, farbou, povrchom a tvarom je konzistentný so strešnou krytinou CREATON. To väčšinou neponúkajú plastové komínky alebo rôzne úpravy na báze škridiel CREATON, ktoré sú na trhu. Pri výbere keramickej škridly CREATON by ste mali dbať na to, aby do strechy boli použité iba riešenia z ponuky výrobcu.

Originálne komínky SIGNUM CREATON

Získame tak strechu v kvalite CREATON. Strecha si tak zaslúži záruku, ktorá je na trhu jedinečná. Táto záruka CREATON Poľska je na dobu až 50 rokov. Podľa „Všeobecných záručných podmienok“ je získanie takto dlhej ochrany pre zakúpenú strechu možné,len pokiaľ sú na streche použité originálne keramické výrobky CREATON.

SIGNUM – ​​originálny ventilačný/ odvetrávací systém CREATON

SIGNUM – ​​originálny ventilačný/ odvetrávací systém CREATON

Komplexný systém značky zahŕňa odvetrávacie prvky a komínky, ktoré odvetrávajú sanitárnu inštaláciu a dokonale lícujúcu s povrchom strechy. Každý z ponúkaných keramických modelov má množstvo vlastných riešení. Poskytuje veľké možnosti pari plánovaní efektívneho systému vetrania miestností (SIGNUM ø 150 mm a ø 200 mm) a odvetranie sanitárnych inštalácií (SIGNUM ø 100 a 125 mm).

Keramický komínok je k dispozícii v sade s pružnou pripojovacou rúrou alebo s pripojovacou rúrou a adaptérom. Tento funkčný systém zaisťuje rýchle a presné pripojenie (v závislosti od typu) na ventilačný alebo odvetrávací systém. Všetko je spracované pri zachovaní maximálnej tesnosti.

Úplná kompatibilita všetkých komponentov eliminuje potrebu zdĺhavého procesu spracovania a utesnenia. To šetrí náklady a zaisťuje najvyššiu kvalitu funkčných parametrov, na rozdiel od riešení kupovaných samostatne mimo ponuky CREATON.

Montáž keramického komínka SIGNUM (na príklade škridly TITANIA)

Keramické komínky SIGNUM majú unikátne dizajnové riešenia, ktoré boli vyvinuté odborníkmi CREATON na základe mnohých interných testov a analýz. Cieľom bolo navrhnúť riešenie, ktoré bude tvarovo konzistentné so strešnou krytinou, bude mať odolnú konštrukciu a zaistí maximálnu funkčnosť z hľadiska ventilácie/odvetrania. S ohľadom na spokojnosť investora s vybranými riešeniami pre jeho strechu vznikol rad komínkov rôznych priemerov, ktorých konštrukčné prvky plnia na streche presne definovanú úlohu:

 1. Správne profilovaný tvar krytu komínka zaručuje dokonalú funkčnosť a maximálnu ochranu proti prenikaniu vody.
 2. Veľké vetracie otvory umiestnené pod krytom komínka umožňujú voľný pohyb vzduchu.
 3. Keramická rúra nespôsobuje žiadne obmedzenie prúdenia vzduchu, umožňuje rýchlu a tesnú montáž ostatných prvkov systému SIGNUM vďaka špeciálne upraveným okrajom na spodnej strane komínka.
 4. Vyvýšený keramický golier okolo keramickej rúry zabezpečuje jej pevné spojenie so škridlou a vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom.
 5. Špeciálne navrhnutá základná keramická škridla:
 • vyrobené z rovnako kvalitnej hliny ako škridla,
 • svojim tvarom pripomína škridlu, poskytuje pevný základ pre keramickú rúru vďaka vhodne navrhnutým spodným rebrám,
 • farebne a povrchovo konzistentné so všetkými keramickými prvkami na streche,
 • má dokonalé bočné zámky, ktoré sa tesne spájajú so škridlami,
 • zaisťuje rovnakú toleranciu posuvu na horných zámkoch ako škridla a iné funkčné škridly.
Montáž keramického komínka SIGNUM (na príklade škridly TITANIA)

Vďaka takto prepracovanému designu zaisťuje komínok SIGNUM efektívne prúdenie vzduchu v rámci ventilačného / odvetrávacieho systému, ktoré prekonáva riešenie mimo ponuky CREATON o cca 10-20% (zdroj: interné testy CREATON Poľska).

Komínok SIGNUM v porovnaní s neoriginálnymi riešeniami
 

Produkty nachádzajúce sa na trhu sa vo väčšej či menšej miere snažia napodobniť vlastnosti riešení, ktoré CREATON používa. V prospech komínka SIGNUM v takejto kombinácii hovoria mnohé estetické a funkčné problémy. Porovnajme značkový produkt s najbežnejšími typmi alternatívnych riešení:

 

Keramický komínok SIGNUM a plástový komínok mimo ponuky CREATON

Komínok SIGNUM je ekologický výrobok, vyrobený z prírodných surovín, ktorý farebne aj povrchovo ladí s ostatnými keramickými prvkami strešného systému CREATON. Plastový výrobok je iba farebne podobný. Keramický komínok CREATON má kvalitné glazované alebo engobované povrchy, ktoré zaisťujú dokonalú odolnosť voči UV žiareniu. Keramika ako stavebný materiál je odolná voči tepelnej rozťažnosti.

 

V prípade výrobku značky CREATON nemôžeme podceňovať výhody súvisiace s účinným potlačením vonkajších zvukov a jeho tepelno izolačnými vlastnosťami. Komínok vyrobený z plastu tieto vlastnosti strechy znižuje. Komínok SIGNUM navyše nevyžaduje žiadne dodatočné tesnenie, pretože je doplnkovým prvkom strešného systému CREATON. Má tiež oveľa väčšiu nosnosť.

 

• Komínok SIGNUM a komínok - úprava škridly CREATON

Na trhu sú aj komínky vytvorené na základe úprav škridiel, ktoré ponúka CREATON. Hoci sa na prvý pohľad zdajú zavádzajúce a sú podobné riešeniam značky CREATON (môžu mať aj jej logo), finálny komínok v tejto podobe CREATON nevyrobil. Má iné vlastnosti a technické parametre ako komínky SIGNUM. Úpravy sa vykonávajú vyrezaním otvoru uprostred základnej škridly a umiestnením rúry s komínkovým uzáverom. Takýto zásah do škridly ovplyvňuje parametre výstupného produktu. V dôsledku toho sa poškodzuje výrobcom špeciálne navrhnutý systém spodných rebier zaisťujúci odolnosť a pevnosť škridly uvedenej v technickom liste.

Na rozdiel od komínka SIGNUM, ktorý má správne navrhnutý keramický základ, úprava spočíva v nalepení rúry v mieste pripraveného otvoru. Spojenie s použitím lepidla je vystavené poškodeniu vplyvom zamŕzania vody na škridlách, čo oslabuje odolnosť celej strešnej konštrukcie. Výsledné úpravy komínka môžu znížiť tesnosť strechy, napríklad z dôvodu nedostatočnej kompatibility s ostatnými prvkami ventilačného systému SIGNUM. Možno bude nutné aplikovať dodatočné tesniace úpravy, ktoré – na rozdiel od riešenia ponúkaného firmou CREATON – nedávajú 100% záruku, že naša strecha bude aj po rokoch rovnako tesná.

Vlastnosti, s ktorými spoznáte komínok signum značky CREATON
 

Ako teda spoznať originálny komínok SIGNUM? Pri prezeraní produktu stačí venovať pozornosť trom vlastnostiam, ktoré nás presvedčia, že máme čo do činenia so značkovým výrobkom CREATON. Tieto sú:

 • charakteristický tvar krytu komínka
 • označenie na spodnej strane komínka: celý názov modelu škridly a označenie CE,
 • skosená hrana komínovej rúry, pripravená na tesné spojenie s pripojovacou rúrou.


Sada s keramickým komínkom SIGNUM by mala obsahovať montážny návod a pružnú pripojovaciu rúru a - pri vybraných modeloch škridiel - adaptér.

Pri nákupe keramickej škridly CREATON sa oplatí venovať osobitnú pozornosť pôvodu keramických strešných doplnkov ponúkaných u predajcov. Predovšetkým vďaka tomu, že sa jedná o skupinu produktov na používanie ktorých poskytujeme záruku až 50 rokov. Navyše iba originálne riešenie značky CREATON vytvorí na streche celok technologicky, funkčne aj esteticky zladený v kvalite CREATON.

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).