CREATON Polska - Politika trvalo udržateľného rozvoja

Politika trvalo udržateľného rozvoja


Tvoríme hodnotu. Naše riešenia sú trvalé. Zaručujú ochranu ľuďom a budovám – mnohé desaťročia, a niekedy dokonca aj storočia. Naša pripravenosť prijať zodpovednosť za naše konanie vyplýva z vedomia: zodpovednosti za našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a investorov, naše prostredie a spoločnosť. V skratke, zodpovednosť za všetko, s čím je spoločnosť CREATON priamo alebo nepriamo spätá.

Maximálne výhody a spokojnosť pre zákazníkov

Maximálne výhody a spokojnosť pre zákazníkov
 

Produktová ponuka značky CREATON je výrazom zamerania na zavádzanie nevšedných inovatívnych riešení a šetrného prístupu k prírodným zdrojom a prostrediu. Naša spoločnosť môže vďaka modernej technológii a unikátnym znalostiam navrhovať zákazníkom a partnerom iba najlepšie riešenia v svojej triede.

V každej fáze sa snažíme dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu, ktorá má priniesť budúcim používateľom maximálne výhody a spokojnosť. Naším cieľom je vyrábanie výrobkov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, založené na trvalo udržateľných a energeticky úsporných technológiách.

Najvyššia kvalita a šetrný prístup k životnému prostrediu

Najvyššia kvalita a šetrný prístup k životnému prostrediu


Keramické škridly vyrábané v závode Widziszewo vznikajú s použitím inovatívnej, v našom odvetví doteraz nepoužívanej, technológie sušenia – Hydrocasing. Táto jedinečná technológia umožňuje získať výrobky najvyššej kvality, a súčasne je výrobný proces mimoriadne šetrný k životnému prostrediu. Inovatívna technológia sušenia sa týka polovýrobkov, ktoré sú v sušiarňach vďaka nej mnohonásobne kratšie, čo samozrejme znižuje energetické nároky na výrobnú jednotku, obmedzuje spotrebu fosílnych palív a tím znižuje emisiu CO2.

Perfektná energetická účinnosť procesu sušenia so zachovaním jedinečných vlastností výrobkov, a zároveň výnimočná trvácnosť škridiel výrazne prispievajú k ochrane životné prostredia a k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Prírodné zložky

Prírodné zložky
 Všetky naše škridly vyrábame z prírodných zložiek, ktoré sa vďaka tomu vyznačujú minimálnym možným negatívnym environmentálnym vplyvom. Pred zahájením ťažby ílu v danej oblasti, vykonávame rad dôkladných prieskumov a analýz. Nepoužívanú oblasť po skončení exploatácie obnovujeme do prirodzeného stavu rýchlo, opatrne a premysleným spôsobom zohľadňujúcim ekologické požiadavky. V pigmentoch sme prestali používať jedovaté látky, ako je ortuť, kadmium či selén.

Energiu, ktorú používame pri výrobe škridiel, čiastočne získavame rekuperáciou unikajúceho tepla. Ako palivo používame zemný plyn. Ostatné neveľké emisie redukujeme vďaka účinnému očisťovaniu spalín na minimum. Optimalizácia výrobných procesov nám umožňuje starať sa o prírodné prostredie, ako aj o bezpečnosť našich zamestnancov a ich rodín.

CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).