Príručka pokrývača CREATON

Príručka pokrývača CREATON – vydanie 2024

„Príručka pre pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.

Všetky informácie uvedené v „Príručke pre pokrývačov CREATON“ vychádzajú z aktuálneho technického stavu produktov ponúkaných CREATON Polska a zo súčasných znalostí noriem a stavebného umenia.

Pri použití odporúčaní z „Príručky pre pokrývačov CREATON“ treba brať do úvahy možnosť rôznych druhov technologických úprav výrobkov, zavádzanie nových riešení do procesu výstavby, ako aj špecifickosť danej stavebnej konštrukcie.

Prezentované výkresy zobrazujú iba príklady konštrukcií. S informáciami treba zaobchádzať ako s príkladom a zakaždým je potrebné overiť technické údaje použitých výrobkov a možnosť a spôsob ich použitia v súlade s druhom konštrukcie. Vždy je potrebné dodržiavať aktuálne platné smernice a normy.

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné poradiť sa s odborníkom v danej oblasti.

CREATON Pokrývačská príručka vydanie 2022

CREATON Pokrývačská príručka vydanie 2024 - papierová verzia (152 strán).

Papierová verzia "Príručky Pre Pokrývačov CREATON"
 

AKO NA TO PRE POKRÝVAČA,

vyplňte nižšie uvedený formulár a ako protihodnotu za akceptovanie marketingových súhlasov dostanete papierovú verziu „Manuálu pre strechy CREATON“.

Po vašom odsúhlasení Vás budeme informovať o nových produktoch, zmenách v sortimente, špeciálnych kampaniach či súťažiach prispôsobených vašim potrebám.

Papierová verzia "Príručky pre strechárov CREATON":

  • trvalé vydanie v praktickom formáte,
  • aktuálne údaje o produktoch CREATON,
  • presný návod na montáž,
  • podrobné technické výkresy,
  • QR kódy odkazujúce na dodatočné informácie.