Záruka na keramické i betónové škridly CREATON

Záruka na   keramické a betónové škridly CREATON

Na keramické škridly poskytujeme až 50-ročnú záruku plynúcu odo dňa nákupu*.

Podmienkou je:

  1. Vyplnený „Záručný list na keramické škridly CREATON“
  2. Správna registrácia nákupu prostredníctvom formulára na webovej stránke zarukaslovenska.creaton.pl.

Počas záručnej lehoty sú bezplatne vymieňané za nové, bezchybné výrobky všetky škridly, ktoré nespĺňajú požiadavky normy PN-EN 1304 v rozsahu mrazuvzdornosti a presiakavosti. Podmienkou pozitívneho posúdenia reklamačných nárokov je tiež správne vykonaná montáž a údržba namontovaných škridiel v súlade s ich určením, ako aj splnenie záručných podmienok, ktoré sú stanovené v „Záručnom liste na keramické škridly CREATON“.

Okrem toho počas 5 rokov od dátumu nákupu keramických škridiel CREATON, sa zaväzujeme bezplatne dodať nové, bezchybné výrobky na miesto uvedené v časti adresy budovy a uhradíme náklady na pokrývačské práce súvisiace s výmenou chybných škridiel.

Prevezmite si vzor „Záručného listu na keramické škridly CREATON“ a bližšie sa oboznámte s podrobnými záručnými podmienkami na keramické škridly.

Na keramické škridly CREATON poskytujeme až 50-ročnú záruku

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na keramické škridly CREATON

Stiahnite si vzor Záručného listu pre keramické škridly CREATONa prečítajte si podrobné podmienky záruky pre keramické škridly.
 

Na keramické škridly poskytujeme až 50-ročnú záruku plynúcu odo dňa nákupu*.

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na keramické škridly CREATON

Na betónové škridly poskytujeme až 30-ročnú záruku plynúcu odo dňa nákupu*.

Podmienkou je:

  1. Vyplnený „Záručný list na betónové škridly CREATON“
  2. Správna registrácia nákupu prostredníctvom formulára na webovej stránke zarukaslovenska.creaton.pl.

Počas záručnej lehoty sú bezplatne vymieňané za nové, bezchybné výrobky všetky škridly, ktoré nespĺňajú požiadavky normy PN-EN 490 v rozsahu mrazuvzdornosti a presiakavosti.

Podmienkou pozitívneho posúdenia reklamačných nárokov je tiež správne vykonaná montáž a údržba namontovaných škridiel v súlade s ich určením, ako aj splnenie záručných podmienok, ktoré sú stanovené v „Záručnom liste na betónové škridly CREATON“.

Okrem toho počas 5 rokov od dátumu nákupu betónových škridiel CREATON, zaväzujeme sa bezplatne dodať nové, bezchybné výrobky na miesto uvedené v časti adresy budovy a uhradíme náklady na pokrývačské práce súvisiace s výmenou chybných škridiel.

Na betónové škridly poskytujeme až 30-ročnú záruku plynúcu od dňa nákupu*.

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na betónové škridly CREATON

Ako získať záruku na škridly značky CREATON?

1. Požiadajte svojho predajcu, aby vám vystavil „Záručný list na škridly CREATON“ po nákupe daného výrobku (keramickej alebo betónovej škridly) na daný stavebný objekt. Vďaka tomu získate základnú záruku na 5 rokov.

Predajca je povinný odovzdať zákazníkovi príslušný záručný list na škridly CREATON, ktoré si kúpil.

Vytlačený dokument musí byť náležite vyplnený, musia byť uvedené všetky požadované údaje, vrátane čísla faktúry potvrdzujúcej nákup tovaru značky CREATON, ako aj podpis predajcu.

 

 

2. Zaregistrujte „Záručný list na škridlu CREATON” na webovej stránke zarukaslovenska.creaton.pl. Vďaka tomu získate rozšírenú záruku na 50 rokov v prípade keramických škridiel alebo 30 rokov v prípade betónových škridiel.

  • Keď chcete predĺžiť základnú záruku trvajúcu 5 rokov, stačí ak počas 24 mesiacov zaregistrujete nákup škridly značky CREATON.
  • Nákup škridly sa registruje vyplnením a zaslaním formulára, ktorý je na webovej stránke zarukaslovenska.creaton.pl.
  • Potvrdením správnej registrácie je správa s potvrdením zaslaná na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
Záručný list na keramické škridly CREATON – vzor platí od 01.05.2021