Odborník radí: Správna montáž strešného úžľabia

Odborník radí: Správna montáž strešného úžľabia

Strešné úžľabie, nazývané aj úžľabina, je dôležitým prvkom konštrukcie striech s komplexnou architektúrou. Je to miesto stretnutia strešných plôch, ktoré sa stretávajú pod uhlom menším ako 180°. Konkávny priestor strešného úžľabia je vystavený nepriaznivým poveternostným vplyvom – najmä hnaným dažďom. Preto si montáž tohto prvku vyžaduje osobitnú pozornosť a presnosť.

Úžľabie má za úlohu odvádzať dažďovú vodu z dvoch susedných strešných plôch. Vďaka svojmu tvaru sa sneh ľahko hromadí a drží sa vo vytvorenej priehlbine. Úžľabie je preto neustále vystavené vlhkosti. Správnou montážou tohto prvku sa však zabráni prenikaniu vody pod strechu, čo by mohlo mať za následok poškodenie jej konštrukcie, vlhnutie tepelnoizolačných vrstiev a vznik mokrých škvŕn vo vnútri stavby.

Najobľúbenejším typom úžľabia používaného v bytovej výstavbe (rodinné domy) je plechové úžľabie. Aby správne plnilo svoju funkciu, musí byť správne nainštalované. To si najskôr vyžaduje správnu prípravu podkladu. Priestor pod úžľabím sa odporúča prekryť dvojitou vrstvou krycieho materiálu  napr. strešnou fóliou CREATON.

Toto riešenie výrazne znižuje riziko zatekania. To je dôležité najmä pri silných dažďoch alebo pri veľkom množstve snehu. Voda za týchto okolností nemôže voľne odtekať do žľabu, vracia sa späť a môže skončiť pod škridlou.

Strešné úžľabie, nazývané aj úžľabina, je dôležitým prvkom konštrukcie striech s komplexnou architektúrou
Keramické alebo betónové škridly sa ukladajú na správne namontované plechové časti úžľa

Celé úžľabie treba osadiť tak, aby voda mohla voľne stekať od hrebeňa smerom k odkvapu - v osi napojenia strechy. Na tento účel nám slúžia haftry, teda špeciálne držiaky, nazývané aj žabky alebo labky. Nemali by sa používať klince alebo skrutky vŕtané priamo cez úžľabie do laty. Ak dôjde k prepichnutiu, môže dôjsť k presakovaniu  čo môže viesť k vlhkosti a poškodeniu strechy a to si následne vyžaduje drahú opravu.

Keramické alebo betónové škridly sa ukladajú na správne namontované plechové časti úžľabia. Musia byť však rezané pod správnym uhlom, aby zodpovedali uhlu úžľabia . Počas tohto kroku je dôležité udržiavať rovné línie. Keďže úžľabie je exponovaná časť strechy, prípadné nedokonalosti môžu mať za následok nepekný vzhľad plochy strechy. Treba tiež pamätať na to, že línia rezu škridiel vstupujúcich do úžľabia by mala byť posunutá od osi údolia aspoň o 5 centimetrov - to umožní voľný,  neprerušený tok dažďovej vody.

Menšie časti škridiel sa upevňujú na špeciálne svorky určené na rezané škridly. Môžu byť tiež - po navŕtaní - pripevnené k latám pomocou špeciálneho drôtu z nehrdzavejúcej ocele.

Na utesnenie spoja medzi plochami sa používa špeciálny penový klin. Lepí sa na povrch úžľabia, pod líniu rezaných škridiel, takže zostáva neviditeľný. Toto riešenie účinne chráni štrbinu, bráni snehu a rôznym nečistotám dostať sa pod škridlu.

Úžľabie je mimoriadne dôležitou súčasťou strechy. Od jeho dôkladného a správneho osadenia závisí nielen tesnosť spoja medzi dvoma plochami, ale aj estetika celej strechy.

 

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).