Efektívna izolácia a výber strešného materiálu

Efektívna izolácia a výber strešného materiálu

V slovenských klimatických podmienkach a pri neustálom zvyšovaní nákladov na vykurovanie každý rok je potrebné zabezpečiť tesnosť každej konštrukcie a komplexné zateplenie objektu. Preto je izolácia strechy, často nazývaná piata stena domu, rovnako dôležitá a nemenej účinná ako izolácia na zvislých stenách. Žiaľ, investori túto otázku stále často zanedbávajú, čím vystavujú dom v chladnejších obdobiach chladu a seba zbytočným výdavkom.

Typický rodinný dom stráca cez strechu až 15÷30 % tepla, ktoré sa používa na vykurovanie. S týmto problémom sa ľahko vysporiadame tak, že sa v štádiu výstavby alebo generálnej rekonštrukcie rozhodneme nahradiť obľúbenú plechovú krytinu alebo ľahkú strešnú krytinu ťažkými keramickými alebo betónovými krytinami. Jednorázová investícia je síce vyššia (najmä preto, že aj strešná konštrukcia musí byť odolnejšia), no vďaka úsporám spojenými s efektívnym vykurovaním a udržiavaním tepla sa tieto náklady po krátkom čase vrátia.
 

Účinná tepelná izolácia

Z realizovaných štúdií o účinnosti izolácie vyplynulo, že na vyhriatie 1 m2 plochy strechy o 1 stupeň je v prípade ťažkej składanej škridly potrebných priemerne 42÷45 kJ energie v závislosti od toho, či bola použitá keramická alebo betónová škridla.

Účinná tepelná izolácia
Účinná zvuková izolácia

Na zahriatie tej istej plochy pokrytej plechom je pritom potrebných 2 585 kJ, teda viac ako 50-krát viac! Toto porovnanie najlepšie ilustruje rozsah úspor tepla, ktoré je možné dosiahnuť vďaka premyslenému výberu strešnej krytiny.

Fyzikálny mechanizmus tohto javu je veľmi jednoduchý: ťažké škridly majú vďaka svojej hmotnosti a hrúbke vyššiu tepelnú kapacitu – t.j. pomalšie sa zahrievajú, ale aj pomalšie strácajú teplo. Je to spôsobené aj rozdielnou tepelnou priepustnosťou jednotlivých materiálov. Podľa indexu použitého na jeho určenie (čím nižšia je jeho hodnota, tým vyššia je úroveň izolácie) má keramický materiál v závislosti od hustoty parameter 0,84÷1,31, betón 1,0÷1,7 a napríklad pre minerálnu vlnu (považovanú za jeden z najlepších stavebných izolantov) je to 0,031÷0,045. Na druhej strane, pre plechovú strechu je tento ukazovateľ až 57,0, čo znamená, že rozdiel je  niekoľko desiatok násobný. Okrem typu materiálu sa oplatí venovať pozornosť aj farbe vybranej škridly. Čím je povrch tmavší, tým viac sa zahrieva a v dôsledku toho ovplyvňuje izoláciu budovy.

Suma sumárum: pokrytie strechy ťažkými składanymi škridlami pre nás znamená výraznú úsporu nákladov na vykurovanie. Má to aj ďalšiu výhodu. V postavených domoch z materiálov s tak priaznivými izolačnými vlastnosťami (najmä na ich horných podlažiach a podkroviach) je v zime teplejšie a v lete chladnejšie. To zasa ovplyvňuje nielen komfort bývania, ale aj zdravie užívateľov.

Účinná zvuková izolácia

Ďalšou výhodou ťažkej składanej škridly je aj jej akustická izolácia, pretože masívna konštrukcia obmedzuje prestup zvuku. Pokrytie strechy keramickým materiálom znižuje hladinu hluku vo vnútri objektu o 4 dB v porovnaní s plechovou krytinou. V prípade betónovej škridly je to celých 7 dB. Zníženie hladiny hluku o 10 dB pociťuje človek ako zníženie o polovicu.

To bude pre nás obzvlášť dôležité, ak sa náš dom nachádza v blízkosti hlavných ťahov, rušných ulíc, železničných tratí alebo v blízkosti letísk. Aj keď sa objekt nachádza v tichšej lokalite, na nepohodu obyvateľov má vplyv aj dážď padajúci na škridlu, krupobitie, silný vietor ale aj zvuk odlomených konárov. 

Dobrá akustická izolácia betónových alebo keramických škridiel je preto dodatočným argumentom v prospech výberu ťažkej składanej strešnej krytiny. Správne zhotovená strecha s vhodne vybranými škridlami zaisťuje príjemnú klímu vo vnútri a ergonomické využitie domu.

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).