Čo ovplyvňuje kvalitu keramických škridiel?

Čo ovplyvňuje kvalitu keramických škridiel?

Kvalita použitej suroviny, výrobný proces, kontrola hotových výrobkov a spôsob ich doručenia konečnému príjemcovi sú kľúčové faktory, ktoré rozhodujú o využiteľnosti a estetických hodnotách našej budúcej strechy. Len precíznosť v každej fáze výroby škridly – od získania suroviny až po dodanie hotového výrobku – môže zaručiť, že budú splnené všetky očakávania budúceho investora. Výsledkom týchto aktivít v CREATON Polska je keramická škridla, ktorej vynikajúcu kvalitu potvrdzuje záruka až 50 rokov.

 

Suroviny – tím všetko začína

Základnou surovinou na výrobu keramických škridiel je hlina. V závislosti od ložiska, z ktorého pochádza, môže mať rôzne fyzikálne a chemické vlastnosti. Premietajú sa do vzhľadu, odolnosti a pevnosti škridiel z nej vyrobených.

Najlepšie je ak je surovina homogénna, bez nečistôt, ako sú úlomky iných hornín alebo organické látky. V Poľsku sa kvalitné ložiská nachádzajú napríklad vo Veľkopoľsku. Práve tu sa vyrábajú keramické škridly značky CREATON z Iłów Poznańskie Pstrych.

Aj ten najkvalitnejší materiál musí byť správne pripravený na použitie vo výrobe. Preto sa hlina počas procesu úpravy drví a mieša a následne dozrieva na špeciálnych haldách. Vďaka tomu dosahuje maximálnu homogenitu. Z tak precízne pripravenej hliny na výrobu sa dajú vyrobiť len kvalitné keramické škridly.

Suroviny – tím všetko začína

Suroviny – tím všetko začína

Aj ten najkvalitnejší materiál musí byť správne pripravený na použitie vo výrobe. Preto sa hlina počas procesu úpravy drví a mieša a následne dozrieva na špeciálnych haldách. Vďaka tomu dosahuje maximálnu homogenitu. Z tak precízne pripravenej hliny na výrobu sa dajú vyrobiť len kvalitné keramické škridly.

Proces výroby – od suroviny až po hotovú škridlu

Proces výroby – od suroviny až po hotovú škridlu

Proces výroby – od suroviny až po hotovú škridlu

Podstatný vplyv na kvalitu škridiel má aj technológia použitá na ich výrobu, najmä v etapách sušenia a vypaľovania. V továrni CREATON Polska vo Widziszewie je vlhkosť hliny a rýchlosť jej zmeny počas sušenia starostlivo kontrolovaná. 

Najmodernejšia technológia bezdotykového vypaľovania je použitá aj pri horizontálnych kazetách typu H. Tým je zabezpečená odolnosť škridly voči poveternostným vplyvom, vysoká kvalita a atraktívny vzhľad.


Kvalita pod kontrolou v každej fáze

Veľmi dôležitým faktorom určujúcim kvalitu keramických škridiel je viacstupňová kontrola suroviny a výrobku. Deje sa tak počas samotného výrobného procesu, ako aj po jeho ukončení. Použitie moderných laserových metód pri testovaní možných odchýlok škridiel, ako aj dodatočná kontrola pracovníkmi oddelenia kontroly kvality, chránia najvyššiu kvalitu výrobkov.

Spoločnosť má špeciálne laboratórium, ktoré pravidelne testuje náhodne vybrané škridly z každej výrobnej šarže z hľadiska odolnosti voči náhlym zmenám teploty, mrazuvzdornosti, nepriepustnosti vody a estetickej hodnoty. Kontrolujú sa aj konečné rozmery a mechanická pevnosť. Výrobný závod opúšťajú iba komplexne testované produkty.

Balenie a doprava - hotové škridly pod najlepším dohľadom


Veľký význam má aj správne balenie škridiel. Len správne a odolné balenie zabezpečí, že sa dostane k príjemcovi škridla neporušená. V továrni vo Widziszewie používame špeciálne separátory medzi škridly. Tiež umiestňujeme optimálne množstvo produktov daného typu na paletu. Každá škridla je balená v minibaleniach, ktoré obsahujú určité množstvo škridiel praktických pre pokrývača pri montáži.

Jeho obsah závisí od rozmerov a hmotnosti daného modelu. Pri preprave je škridla vystavená poškodeniu a preto sa vykonávajú aj špecializované prepravné testy.

Kým sa škridla dostane na vašu strechu, prejde dlhú cestu od nánosov hliny cez rôzne fázy výrobného procesu až po vhodnú dopravu k zákaznikovi. Od všetkých vyššie uvedených faktorov závisí vysoká kvalita výrobkov, ich použiteľnosť a estetický vzhľad. Vďaka nim si užijete  funkčnú a krásnu strechu.

Balenie a doprava - hotové škridly pod najlepším dohľadom

Balenie a doprava - hotové škridly pod najlepším dohľadom

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).