Akú úlohu zohráva odvetrávacia škridla na streche?

Akú úlohu zohráva odvetrávacia škridla na streche?

Odvetrávacie škridly sú doplnky, ktoré podporujú správne vetranie strechy. Pomáhajú priviesť pod krytinu primerané množstvo vzduchu a zabezpečením jeho cirkulácie umožňujú odvod prebytočnej vodnej pary z interiéru stavby. Týmto spôsobom chránia všetky strešné prvky pred škodlivými účinkami vlhkosti a zároveň spríjemňujú podmienky vo vnútri domu.
 

Účelom strechy, ktorá môže byť zhotovená napríklad z keramickej škridly KODA alebo betónovej škridly KAPSTADT, je zabezpečiť tesnosť domu a chrániť prvky nachádzajúce sa pod strechou proti poveternostným vplyvom. Rovnako dôležité je však efektívne odvádzať vlhkosť z interiéru stavby. Na tento účel sa používajú rôzne konštrukčné riešenia založené na prúdení vzduchu v priestore pod krytinou, napríklad vhodná podhrebeňová páska CREAROLL alebo originálny výrobok značky CREATON - keramický odvetrávaný hrebeň.

Vstupné otvory alebo štrbiny vytvorené na odkvape sú zodpovedné za prívod čerstvého vzduchu pod krytinu (a teda za jeho efektívnu cirkuláciu). Môžu byť doplnené vhodne umiestnenými odvetrávacími škridlami.

Vytvárajú ďalšie miesta na nasávanie vzduchu. Sú obzvlášť užitočné pri veľkých plochách, kde samotné otvory v odkvapoch môžu byť nedostatočné. Odvetrávacie škridly treba použiť aj na strechy s menej typickou konštrukciou – napríklad strechy bez hrebeňa, ktorý slúži ako odvod vlhkého vzduchu.

Usporiadanie odvetrávacích škridiel a ich počet treba prispôsobiť veľkosti plochy strechy, sklonu a jej konštrukcie. Zvyčajne sa predpokladá, že jedna odvetrávacia škridla stačí na 13 metrov štvorcových strechy. Je však na mieste pripomenúť, že cirkuláciu vzduchu ovplyvňujú aj rôzne druhy doplnkov a konštrukčných prvkov umiestnených na streche, ako sú strešné okná či komíny. Preto sa odporúča inštalovať ďalšie odvetrávacie škridly nad a pod takéto prvky.

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).