Ako získať predĺženú záruku na strešné krytiny CREATON?

Ako získať predĺženú záruku na strešné krytiny CREATON?

Strešné krytiny CREATON sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dlhou životnosťou. Kvalitu týchto výrobkov potvrdzuje záruka. V prípade pálenej škridly je táto záruka jednou z najdlhších na trhu a trvá až 50 rokov. V prípade betónových škridiel je to až 30 rokov. Predĺženú záruku na pálenú škridlu CREATON možno získať jednoduchou registráciou na stránke https://zarukaslovenska.creaton.pl/


Proces prebieha v 3. jednoduchých krokoch:

1.    Prevzatie záručného listu pri kúpe strešnej krytiny - tento doklad dostanete na predajnom mieste pri kúpe strešnej krytiny CREATON. Je mimoriadne dôležitý. Dbajme preto na to, aby ho predávajúci vyplnil správne a úplne.

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na keramické škridly CREATON

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na keramické škridly CREATON

Keramická škridla TITANIA

Okrem záručného listu je dôležitý aj nákupný doklad (faktúra). Ak máte tieto dva doklady, vybrané škridly majú základnú 5-ročnú záruku. Tá sa však môže predĺžiť na oveľa dlhšie obdobie, a to 50 rokov na keramické škridly alebo 30 rokov na betónové škridly.

2.    Registrácia na https://zarukaslovenska.creaton.pl/  - na webovej stránke nájdete príslušný formulár. Online vyplníme všetky potrebné polia vrátane údajov o kupujúcom a informácií o stavbe, dodávateľovi a samotnom výrobku. Po vyplnení formulára potvrdíme registráciu tlačidlom "zaslať formulár".  

3.    Prijatie potvrdenia o registrácii - dostanete e-mail s potvrdením o dokončení celého procesu. Na zakúpené pálené škridly CREATON sa odteraz vzťahuje 50-ročná záručná doba a na betónové škridly 30-ročná záručná doba od dátumu nákupu.

Keramické strešné krytiny, ktoré nespĺňajú požiadavky normy EN 1304, pokiaľ ide o mrazuvzdornosť alebo nepriepustnosť, sa spravidla bezplatne vymenia počas celej záručnej doby. V prípade betónových strešných krytín sa vyžaduje splnenie požiadaviek normy EN 490, pokiaľ ide o mrazuvzdornosť a nepriepustnosť. 

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na betónové škridly CREATON

* V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na betónové škridly CREATON

Betónová škridla GÖTEBORG

Okrem toho sa spoločnosť CREATON Polska zaväzuje bezplatne dodať nové výrobky a uhradiť náklady na montáž, odstránenie a likvidáciu chybných škridiel počas obdobia 5 rokov od dátumu nákupu.

Upozorňujeme však, že tieto podmienky platia len v prípade, že zakúpené škridle boli správne nainštalované a použité. Okrem toho v prípade pálenej škridly boli na strechu inštalované len originálne pálené výrobky CREATON a v prípade betónových škridiel len originálne betónové a betónovo-plastové strešné doplnky CREATON. Použitie tých, ktoré nepatria do sortimentu výrobcu, vedie k zániku ponúknutej záruky. 

Všeobecné podmienky, za ktorých sa poskytuje záruka CREATON na strešné krytiny, ako aj vzory záručných listov nájdete na webovej stránke.

 

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).