Ako vybrať strechu, ktorá je odolná voči silnému vetru?

Ako vybrať strechu, ktorá je odolná voči silnému vetru?

Jedným z extrémnych poveternostných javov, ktoré v súčasnosti pomerne často postihujú našu krajinu, sú prudké a veľmi silné vetry. Hoci u nás nie sú cudzie ani hurikány, silné búrky a víchrice fúkajúce rýchlosťou až 150 km/h, prekvapujú nás hurikány, tornáda a vzduchové víry presahujúce rýchlosť až 380 km/h. Donedávna považované v našom klimatickom pásme za zriedkavý jav, môžu spôsobiť vážne škody. Ako teda môžete čeliť týmto klimatickým javom a chrániť svoj domov pred ich vplyvom?

Už je dlho známe, že strecha je zodpovedná za ochranu budovy pred poveternostnými vplyvmi. Odolá aj silným poryvom vetra, za predpokladu, že je správne zhotovená a osadená na pevnej konštrukcii. Problematika jej ochrany by sa preto nemala znižovať, ale mali by sa podniknúť vhodné kroky už v počiatočnej fáze jej výstavby.
 

Prvý krok – navrhneme konštrukciu

Ak chceme, aby strešná krytina nebola náchylná na premenlivé poryvy vetra, mali by sme zabezpečiť vhodný návrh, ktorý zohľadňuje všetky detaily týkajúce sa jej typu. Odolnosť strechy proti vetru je ovplyvnená sklonom strechy, výškou hrebeňa, typom konštrukcie a povrchu strechy. Najdôležitejšími prvkami v konštrukcii krovu sú krokvy, väznice, stĺpy a vzpery – čím sú zložitejšie a bezpečnejšie, tým je jeho životnosť väčšia. Preto by sa mal zvoliť vhodný spôsob spojenia, aby bola strecha chránená pred rozpínavou a sacou silou vetra.

Keramická škridla SIMPLA je moderná plochá škridla v XL rozmeroch

Keramická škridla SIMPLA je moderná plochá škridla v XL rozmeroch

Aktuálne platné normy vyžadujú osadenie upevňovacích prvkov do strešnej konštrukcie na okrajoch – v hrebeni, úžľabiach, odkvapoch, pri strešných oknách, komínoch, vikieroch a nárožiach. Na týchto miestach môže byť sila vetra až dvakrát väčšia ako na iných miestach. Takáto povinnosť síce neexistuje, ale za zváženie stojí aj spevnenie stredovej konštrukcie, pretože celoplošné umiestnenie upevňovacích prvkov ovplyvňuje životnosť strešnej krytiny. Dizajn konštrukcie by sa mal prispôsobiť aj oblasti, v ktorej dom staviame. Vo veterných oblastiach by mala byť dodatočne posilnená.

Keramická škridla TITANIA značky CREATON

Keramická škridla TITANIA značky CREATON

Druhý krok – vyberieme krytinu


Mnohí výrobcovia strešných krytín tvrdia, že ich výrobok je odolný voči silným vetrom. Neexistuje však materiál, ktorý by to zabezpečil na 100%. Stojí za to venovať pozornosť jednoduchému pravidlu: čím viac materiál váži, tým ťažšie je ho zdvihnúť.

Napríklad 1m2  keramickej škridly KODA váži cca 46 kg/m2, v prípade betónovej škridly KAPSTADT je ​​to cca 50 kg/m2. Preto s použitím ťažkých krytín, teda keramických a betónových škridiel, postavíme oveľa odolnejšiu strechu ako pri použití plechovej krytiny. Podobne budú fungovať aj strechy z prírodnej bridlice a vláknocementových dosiek. Navyše pod ťažkou krytinou treba vždy urobiť pevnejšiu konštrukciu, čo prispieva k zlepšeniu odolnosti celej strechy.

Strešné krytiny majú tiež pevne priliehajúce hlboké zámky, ktoré ich navzájom spájajú a silné závesné nosy umiestnené na vnútornej strane škridly, ktoré zlepšujú jej stabilitu na vodorovnej late. Materiály ako sú plechové škridly , vlnité a ploché plechy a bitúmenové šindle sú zase relatívne ľahké a oveľa menej odolné voči vetru. Okrem samotnej hmotnosti je dôležité aj usporiadanie krytiny. Tie, ktoré sa dajú klásť hustejšie, majú menšie rozmery, ale väčšiu hmotnosť ( škridly vo všeobecnosti), vytvárajú lepšiu bariéru voči extrémnym podmienkam.

Ďalším argumentom v prospech škridiel je fakt, že pri poškodení strechy sa dajú jednoducho opraviť výmenou jednotlivých kusov na malej ploche. Pri veľkoformátových plechoch sa často poškodí veľká časť alebo aj celá konštrukcia vrátane krovu, čím sa výrazne predlžuje doba opravy a vystavujeme sa vyšším nákladom.

Tretí krok – poskytujeme dodatočné zabezpečenie


Správna montáž, ktorá zahŕňa vhodné upevňovacie prvky má významný vplyv na spevnenie strešnej konštrukcie. Krytiny, ako sú keramické a betónové škridly  zvyčajne pevne sedia na streche vplyvom vlastnej hmotnosti, ale v miestach, kde je vplyv sily vetra väčší, t.j. v spodných oblastiach, na hrebeni, pri strešných oknách, výlezoch a komínoch sa používa špeciálna montáż týchto škridiel. Pre plné zabezpečenie odolnosti strechy je vhodné zvážiť dodatočné istenie pomocou príchytiek a príchytiek na pripevnenie škridiel k latovaniu a tiež určiť počet upevňovacích prvkov v závislosti od typu konštrukcie, sklonu strechy a miestnych podmienok.

Zvyčajne sa odporúča každú druhú alebo tretiu škridlu prichytávať diagonálne a dodatočne je potrebné upevniť každú krajnú, podhrebeňovú a pultovú škridlu na latovanie. Ak však máme veľmi strmú strechu alebo sa dom nachádza vo veternej oblasti, musíme prichytávať všetky škridly v celej ploche. Na druhej strane, bez ohľadu na špecifickosť stavby, všetky miesta vystavené netesnostiam treba dodatočne zabezpečiť špeciálnymi strešnými páskami (napr. CREAROLL od CREATON), ktoré zvýšia tesnosť strechy.

Betónová škridla GÖTEBORG značky CREATON

Betónová škridla GÖTEBORG značky CREATON

Použitie kvalitných strešných fólií bude ideálnym spôsobom ochrany vnútorných častí strechy, ale aj interiéru stavby pred vetrom. Navyše, zlepené presahy membrány pomocou dvojitých lepiacich pásikov zabraňujú vetru odsávať teplý vzduch z izolačnej vrstvy medzi krokvami a zvyšujú tak komfort bývania. V záujme ochrany konštrukcie sa odporúča spevniť aj štítovú stenu. Ak sú steny tenké a neznesú silné poryvy je ich treba zabezpečiť obvodovým vencom, ktorý je dodatočne spojený výstuhami do štítových stien. Veľmi vysoké steny sú vystužené tehlovými pilastrami alebo železobetónovými piliermi.

Ďalšou praktickou myšlienkou je nainštalovať ochranu voči bočnému vetru, t.j. palubnú dosku pripevnenú zhora k časti budovy vtedy, keď nie je ukončená odkvapom. Zabraňuje uvoľneniu škridiel a v prípade plechových striech aj celých plechov. V prípade nosníkovej konštrukcie krovu môže byť nahradená vonkajšou krokvou. Odkvap je zakončený tzv. odkvapovou doskou, ktorý navyše slúži ako základ pre upevnenie žľabov.

Strecha je prvkom stavby, ktorý chráni náš dom pred vetrom, dažďom, krupobitím a snehom. Preto je jej správne zhotovenie také dôležité. Z dôvodu zosilnenia extrémnych poveternostných podmienok potrebujeme nielen múdrosť investorov, kvalitné výrobky a odbornú montáž, ale aj prísnejšie stavebné normy na ktoré zodpovední a renomovaní výrobcovia strešných krytín kladú dôraz.
 

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).