Aké sú typy striech?

Jednou z najdôležitejších otázok, ktorým musí čeliť každý investor, je výber typu strechy. Toto rozhodnutie má mnoho následkov. Premieta sa okrem iného do estetických hodnôt celej stavby a odolnosti strechy voči poveternostným vplyvom – vetru, dažďu a snehu. Výber konkrétnych riešení priamo ovplyvňuje aj cenu celej investície do strechy.
 

PREČO NA TYPE STRECHY ZÁLEŽÍ?

Z estetického hľadiska je strecha prvkom, ktorý korunuje telo domu a dodáva mu proporcie. Typ strechy ovplyvňuje aj celkový vzhľad celej konštrukcie. Napríklad tradičná výstavba je charakteristická veľkými sedlovými strechami a moderná architektúra – plochými strechami. Pre estetiku stavby je dôležitý aj stupeň zložitosti strechy.

Pri výbere najlepšieho riešenia by sme sa mali riadiť nielen vzhľadom domu. Dôležité je tiež prispôsobiť typ strechy okoliu a miestnym poveternostným podmienkam. V niektorých prípadoch môže byť výber limitovaný aj plánom územného rozvoja platným v danom území.

Typy striech
Typy striech - dvojspádova  strecha

Tvar strechy ovplyvňuje okrem iného aj efektívny odvod vody, odolnosť voči vetru a tepelnú izoláciu domu. Možnosť, ktorú si vyberieme, závisí aj od toho, či bude možné zariadiť funkčné podkrovie. Netreba zabúdať ani na to, že tvar strechy má veľký význam pre cenu celej investície a v niektorých prípadoch si môže vyžadovať aj nákup konkrétneho typu krytiny.

 

V súčasnosti najobľúbenejšie riešenia sú:

 

 1. Dvojspádova  strecha

Skladá sa z dvoch plôch, ktoré môžu mať rôzne uhly sklonu. Tento obľúbený a klasický typ strechy je veľmi často využívaný pre rodinné domy - dodáva im tradičný vzhľad. Jeho prednosti sú dnes ocenené aj v modernej výstavbe.

Príkladom môžu byť v súčasnosti obľúbené obytné stodoly. V porovnaní s inými možnosťami je zhotovenie takejto strechy relatívne lacné. Účinne chráni celú konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi. V ideálnom prípade ako strešná krytina pre tento tvar poslúži škridla vo formáte XXL - úsporná z hľadiska spotreby a času montáže, napríklad keramická TITANIA alebo SIMPLA od CREATON.

2. Valbová strecha alebo stanová strecha

Ide o veľmi obľúbený tvar strechy, ktorý často volia investori. Variant stanu bez hrebeňa má štyri nárožia zbiehajúce sa do jedného centrálne umiestneného vrcholu. Dokonale zdôrazňuje proporčný tvar budov na štvorcovom pôdoryse.

Na valbovej streche v základnej verzii majú sklony tvar lichobežníkov (na dlhšej strane) a trojuholníkov (na kratšej strane). Svojím vzhľadom odkazuje na klasické architektonické tvary – tento typ riešenia sa používal okrem iného aj na šľachtických sídlach. Tu sa budú skvele hodiť škridly klasických aj moderných tvarov, napríklad keramická FUTURA alebo DOMINO od CREATON. Ak sú pri montáži strechy potrebné početné rezania škridiel, oplatí sa zvážiť nákup modelov farbených v hmote - PREMION alebo CANTUS.

 

3. Manzardová strecha

Ide o variáciu sedlovej alebo valbovej strechy. Na streche sú plochy rozdelené na dve časti s rôznymi uhlami sklonu. Vďaka tomuto postupu je možné pohodlne využiť podkrovný priestor. Manzardová strecha má dlhú tradíciu a jej korene siahajú až do francúzskeho baroka.

Typy striech - valbová strecha alebo stanová strecha
Pultová strecha

Po estetickej stránke sa vyznačuje veľmi elegantným a štýlovým vzhľadom. Montáž manzardovej strechy si vyžaduje použitie škridiel vhodného tvaru, tzv manzardová alebo zalomená. V ponuke CREATON sú navyše krajné manzardové škridly, ktoré nám umožnia túto časť strechy esteticky ukončiť. Značka CREATON ponúka takéto riešenie pre väčšinu svojich keramických modelov. Pre tých, ktorí majú klasický aj moderný tvar.

 

4. Pultová strecha

Táto strecha, inak nazývaná aj jednoplášťová, pozostáva len z jedného sklonu, zvyčajne s malým uhlom sklonu. Je ideálny pre dlhé, úzke bloky. Pultová strecha je pomerne jednoduchá technická možnosť, a preto lacná. Za pozornosť stojí aj možnosť estetického a odolného ukončenia horného okraja strechy – takzvaneho pultu. Tu budú nepostrádateľné pultové škridly.

V ponuke CREATON sú dostupné pre keramické aj betónové škridly- napríklad plochý KAPSTADT. Takéto škridly účinne a trvalo, na rozdiel od oplechovania, chránia strechu pred dažďom a prenikaním nečistôt.

5. Plochá strecha

Na rozdiel od názvu nie sú tieto typy striech úplne ploché – ich sklon môže byť aj niekoľko stupňov. Toto riešenie je vhodné najmä pre moderné domy. A čo viac, umožňuje nám voľne manipulovať s tvarom budovy  bez výrazného zvýšenia investičných nákladov. Takmer každá plochá strecha sa dá využiť ako praktický využiteľný priestor – napríklad terasa s rastlinami. Netreba však zabúdať, že z rovnej plochy musíme odstraňovať nahromadený sneh, čo môže byť problém, keď sa dom nachádza v oblastiach so silnými zrážkami.

Ak máme strechu so sklonom cca 10°, ako perfektné riešenie sa nám môžu osvedčiť keramické škridly z ponuky CREATON, ktoré sú ideálne pre sklony aj od 7°. Ide o už spomínané FUTURA, PREMION a SINFONIE. Škridly s takýmto sklonom by mali byť použité s vhodnou podstrešnou membránou CREATON.

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).