Zoznam súťažných projektov 2. ročníka súťaže študentov

Zoznam súťažných projektov 2. ročníka súťaže študentov

Vyberte najoriginálnejší súťažný návrh odvetranej fasády od študentov Stavebnej fakulty a podporte ho svojim hlasom. Tvorca víťazného návrhu online hlasovania vyhráva iPad a jeden z hlasujúcich získa knižnú výhru.

Sme vyhlasovateľom 2. ročníka študentskej súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády.

„Veľkoformátové vláknocementové fasádne dosky EQUITONE ponúkajú neobmedzené množstvo variácií fasád budov. Záujem študentov o súťaž preto vnímame ako pozitívny signál, že budúci absolventi sa chcú zoznámiť s týmto materiálom a chcú s ním pracovať i počas svojej praxe.“

Súťažné zadanie

Do súťaže sa zapojili študenti odboru Architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej Fakulte Slovenskej Technickej Univerzity. Predmetom súťaže bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebný projekt a následne pre Realizačný projekt objektu existujúceho alebo fiktívneho, pri použití aspoň jedného okruhu detailov EQUITONE a obkladového materiálu EQUITONE na fasádu počas akademického roka 2014/2015.

Podporte tvorivosť

O víťaznom poradí rozhodne odborná porota, ktorá zo súťažných návrhov vyberie tri najlepšie. Tie odmení finančnými výhrami vo výške: 595, 476 a 300 eur. Svoj názor však môžete prejaviť aj vy.

Na sociálnej sieti Facebook bude do 12 hodiny SEČ dňa 28. 8. 2015 prebiehať samostatné online hlasovanie. V galérii súťažných návrhov môžete lajknutím hlasovať za vášho favorita a získať tak knižnú výhru. Losovanie výhercu a následné slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční začiatkom nového semestra v mesiaci september 2015 na Stavebnej Fakulte Slovenskej Technickej Univerzity.

Súťažné podmienky sú uvedené na konci článku.

Zoznam súťažných projektov

Športová hala

Autor: Bc. Andrej Čambora | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.5 MB)

Objekt je zložený z troch, diletačne oddelených časti určených pre športové, kultúrne podujatia a hygienické potreby užívateľov. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia. V prvej časti sa na prízemí nachádzajú vstupné priestory s hygienickým zázemím pre návštevníkov, sklad, pódium a komunikačné priestory. Na druhom podlaží je umiestnená administratívna sekcia. Druhú časť tvorí samotná hala, ktorá je vzdušne prepojená s pódiom, ktoré je súčasťou prvej časti objektu. V rámci haly sú umiestnené aj tribúy. V tretej časti sa na prízemí nachádzajú vstupné priestory s hygienickým zázemím pre cvičiacich, šatne cvičiacich spolu s umyvárňou, sklad náradia a komunikačné priestory. Na druhom podlaží je umiestnená posilňovňa, ovčiareň a kabinety s jednotlivými umyvárňami. V suteréne sa nachádzajú šatne cvičiacich spolu s umyvárňou, kotoľňa a technická miestnosť. Objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru a budova je riešená ako samostatne stojaci objekt s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívna budova GBM1

Autor: Bc. Martin Gonda | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.7 MB)

Účelom novostavby administratívnej budovy BGM1 je zaistenie nebytových priestorov na kancelárske, obchodné a reprezentatívne účely a v neposlednom rade riešenie komfortného parkovania v suterénnej časti objektu. Zabezpečenie vlastného vykurovania návrhom kotolne v priestoroch technickej miestnosti na najvyššom, technickom podlaží. Novostavba je situovaná v Bratislave s pripojením na verejnú komunikáciu, Karadžičovu ulicu. V priestoroch sa nachádzajú obchodné priestory a jasle. V blízkom okolí budovy je dostupná potrebná občianska vybavenosť. Budova je navrhnutá ako jeden celok – stavebný objekt, ktorý je členený na jednotlivé prevádzkové súbory. Podzemná časť je ucelená a obsahuje parkovacie státia a technické miestnosti. Nadzemná časť objektu je rozdelená na dve sekcie. Na prvom nadzemnom podlaží je navrhnutá pasáž, reštauráca, obchodné priestory a komunikačné jadrá. Na podlažiach 2 až 27 sú navrhnuté výlučne kancelárske priestory, prenajímateľé plochy na obchodnú činnosť.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívna budova

Autor: Bc. Barbora Grúzová | Návrh na stiahnutie (PDF, 7.9 MB)

Administratívna budova sa nachádza na Ventúrskej ulici v Starom meste. Budova má tri nadzemné podlažia, v ktorých sú administratívne budovy a jedno podzemné podlažie. Budova je navrhnutá tak, aby splnila požiadavky všetkých druhov zamestnancov. Účelom stavby je získať nové pracovné pozície pre ľudí do mestskej časti Bratislavy – Staré mesto. Je situovaná v rušnejšej časti mesta. Zastávka MHD je vzdialená dve minúty pešo.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Autosalón a autoservis

Autor: Bc. Marek Hajtman | Návrh na stiahnutie (PDF, 14.3 MB)

Autosalón sa skladá z dvoch diletačných celkov. Prvý celok je autosalón s dvoma nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. Na 1.NP sa nachádza výstavný a hygienický priestor. Na 2.NP sa nachádza ekonomický úsek. Druhý diletačný celok je autoservis so skladom. Autosalón nie je vybavený podzemnými parkovacími miestami. Riešené územie sa nachádza južne od Starého mesta. Územie autosalónu ohraničujú zo západu obytné budovy Skybox a z východu jazero Dráždiak.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Telocvičňa

Autor: Bc. Štefan Hanzes | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.6 MB)

Koncepcia návrhu telocvične berie do úvahy územný plán Starej Ľubovne a je navrhnutá ako súčasť areálu základnej školy Za vodou. Okolie pozemku je z troch strán zastavané, na severozápadnej strane za navrhovanou telocvičňou sa nachádza exteriérové športové ihrisko. Hlavná prístupová cesta k objektu je z juhovýchodnej strany. Vstup do školského areálu je možné aj zo severnej strany pozemku. V objekte sa nachádzajú dve nadzemné podlažia, ku ktorým prislúcha 12 parkovacích státí vonku. Telocvičňa je navrhnutá tak, aby spĺňala kritéria základnejš koly na vedenie výučby telesnej výchovy v telocvični a v poobedňajších hodinách slúžila na prenájom verejnosti. Objekt bude mať jednoduchý tvar zložených z troch obdĺžnikov. V objekte sa nachádza hlavná a vedľajšia telocvičňa a technicko-hospodárske zázemie.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Wellness hotel

Autor: Bc. Juraj Hladej | Návrh na stiahnutie (PDF, 15.2 MB)

Budova wellness hotela pozostáva z jedného podzemného podlažia a z troch nadzemných podlaží. Požiadavkou investora bolo, aby podzemné podlažie bolo využívané ako technicko-hospodárske zázemie objektu a skladovacie priestory. Súťasťou podzemného podlažia sú aj komunikačné plochy – schodiská s výťahmi a predsiene. Prvé nadzemné podlažie je využívané ako priestor pwellness, zázemie hotela (recepcia  a vstupná hala s barom) a prevádzka reštaurácie. Druhé a tretie nadzemné podlažie je využívané ako ubytovacia časť hotela spolu s prevádzkou fitnes a administratívnym zázemím hotela. Na druhom podlaží je riešených 23 štandardných izieb, 2 apartmány, 3 kancelárie a priestor fitnes so zázemím a na treťom podlaží 26 štandardných izieb. Plochá strecha je využitá na umiestnenie zariadení techniky prostredia budov.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Verejná knižnica

Autor: Bc. Martina Katuščaková | Návrh na stiahnutie (PDF, 4.4 MB)

Koncepcia návrhu verejnej knižnice berie do úvahy územný plán mestskej časti Petržalka a je navrhnutá ako súčasť novej územno-plánovacej zóny. Pozemok sa nachádza na nábreží Dunaja a jeho okolie je nezastavané. Celý komplex knižnice pozostáva z troch blokov. Prvým, je 3-podlažný východný blok obsahujúci literárnu kafetériu, kníhkupectvo, plánografiu či konferenčnú miestnosť. Stredná časť je tvorená vstupnou halou s konštrukčnou výškou cez 2 podlažia. Táto pasáž je celopresklenná a má reprezentatívnu a komunikačnú funkciu. Spája východný a západný blok, v ktorom nájdeme výstavnú miestnosť, registráciu a výpožičku, technické zázemie a samotné priestory knižnice.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Športová hala Sečovce

Autor: Bc. Ján Kovaľ | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.2 MB)

Športová hala sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Sečovciach. Je riešená ako jeden diletačný celok so stužujúcimi jadrami. Riešená budova sa skladá z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, recepcia so správcom, hygienické zázemie, vstupy na tribúnu, komentátorske stanovisko, ošetrovňa, šatne a sprchy pre športovcov. Na tomto podlaží sú navrhované, samostatný vstup do časti pre športovcov, samostatné vstupy pre návštevníkov haly. Nachádza sa tu aj miestnosť pre upratovačku a sklad. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté dve tančiarne s hygienickým zázemím. V podzemnom podlaží sa nachádza malá telocvičňa, miestnosť pre stolný tenis, strojovňa vzduchotechniky, kotolňa a sklad.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Športová hala

Autor: Bc. Ján Laššák | Návrh na stiahnutie (PDF, 4.4 MB)

Koncepcia návrhu športovej haly berie do úvahy územný plán Bratislavy. Pozemok je lichobežníkového pôdorysu a zo všetkých strán je obklepený existujúcimi cestnými komunikáciami. Vstup do objektu je orientovaný na západnú stranu. Projekt ako taký bol samostatne vypracovaný na základe projektu pre vydanie územného rozhodnutia. Objekt sa skladá z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Miesto stavby – Bratislava, Petržalka. Novostavba športovej haly bola navrhnutá, aby dodržala všetky súčasné požiadavky a normy. Museli byť dodržané nasledovné požiadavky a im prislúchajúce normy: statické, konštrukčné, architektonické, urganistické, požiadne, tepelno-technické a hygienické.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívna budova

Autor: Bc. Matúš Mlynarčík | Návrh na stiahnutie (PDF, 9.4 MB)

Administratívna budova je tvorená ako jeden samostatne stojaci objekt so štyrmi samostatnými vstupmi. Je tvorená jedným podzemným podlažím a troma nadzemnými. V prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú parkoviská pre majiteľov bytov, technické miestnosti administratívnej budovy a vstup do jednotlivých schodiskových priestorov. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú miestnosti kaviarne, zasadacia miestnosť, veľkopriestorové kancelárie, archív, sekretariát, toalety, 2 výťahy a komunikačné schodisko. Na druhom až tretom podlaží sa nachádzajú veľkopriestorové kancelárie, toalety, komunikačné schodisko a 2 výťahy.Administratíva budova je situovaná v lokalite Bratislava – Trnávka na rovinnom terénne. Objekt je umiestnený v obytnej časti a je súčasťou urbanistickej štúdie zostavenej zo stredne vysokých budov. Hlavný vstup do budovy je situovaný na severovýchod.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Športová hala základnej školy

Autor: Bc. Michaela Mlynková | Návrh na stiahnutie (PDF, 6.7 MB)

Budova Školiaceho strediska s telocvičňou je projektovaná v mestksej časti Petržalka na Budatínskej ulici. Okolitú zástavbu tvorí na severnej strane obchodný dom, na západnej strane čerpacia stanica a na východnej a južnej strane zástavba bytových domov. Z pozemku je dobrý prístup na okolité komunikácie a blízko sa tiež nachádzajú zastávky mestskej hromadnej dopravy. Stredisko tvorí jeden samostatne stojaci objekt, ktorý má v najvyššej časti štyri nadzemné podlažia. Na prvom sa nachádza telocvičňa, hygienické zázemie pre športovcov aj študentov, vrátnica, šatne pre študentov, kabinet pre zamestnancov, bufet, miestnosť na fitnes a učebne. Na druhom je kancelária riaditeľa a sekretárky, kabinet zamestnancov, zasadacia miestnosť, učebne a externá terasa. Tretie podlažie je určené len pre výučbu a na štvrtom sa nachádza technické zázemie pre celý objekt.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívno-servisný objekt

Autor: Bc. Pavol Podmalík | Návrh na stiahnutie (PDF, 4.1 MB)

Projektová dokumentácia rieši výstavbu samostatného objektu novostavby Kultúrneho domu v Ružomberku. Navrhovaný objekt je trojpodlažný, podpivničený, je zastrešený plochou a čiastočne sedlovou strechou. Objekt svojim obdĺžnikovým tvarom s rozmermi 39,3 x 22,2 metra bude plniť funkcie pre administratívu, ako sklad a servis. Je určený na kultúrnu osvetu a podnikateľské účely. Vstupov do budovy je 5. Hlavný vstup na pozemok je situovaný zo severozápadnej strany ulice Vysokoškolákov. Budova bude osadená mimo ochranných pásiem inžinierskych sietí.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Atletická hala s wellness

Autor: Bc. Ondrej Potkány | Návrh na stiahnutie (PDF, 6.1 MB)

Hlavným účelom objektu je zabezpečenie tréningov atletických športovcov, predovšetkým v zimnom období, z dôvodu nedostatku kvalitne a moderne vybavených športových hál v okrese Brezno. Sekundánym účelom je poskytnutie regenerácie a rekreácie vo wellness, či už pre športovcov alebo pre širokú verejnosť blízkeho okolia, s čím je spojená snaha o navrátenie kvalitných podmienok pre tréning atlétov. Objekt riešenej atletickej haly je časť komplexu futbalového štadióna, ktorý je obnovený bežecký okruh. Budova pozostáva z dvoch častí, samotnej atletickej haly a technicko-hospodárskeho zázemia.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

WERITAS – regionálne centrum a oblastná vinotéka

Autor: Bc. Tomáš Repka | Návrh na stiahnutie (PDF, 5.5 MB)

Objekt bude riešený ako novostavba a realizovaný v mieste stavby Svätý Jur, okres Pezinok. Pre objekt nie sú samostatne riešené parkovacie státia, parkovanie bude možné na parkovisku nachádzajúcom sa v blízkosti pozemku. Prevádzka objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pozemok sa podľa samostatného projektu praví do roviny. Zastavaná plocha 402,4 m2.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Základná umelecká škola

Autor: Bc. Zuzana Šubová | Návrh na stiahnutie (PDF, 3 MB)

Novostavba Základnej umeleckej školy bola navrhnutá v súlade so statickými, konštrukčnými, architektonickými, urbanistickými, požiarnymi, tepelno-technickými a hygienickými normami a predpismi. Stavba bola projektovaná so zámerom vyhovieť požiadavkám vybavenosti mestskej časti Petržalka a zároveň jej prostredie skultúrniť a funkčne využiť. Pôdorys je lichobežníkového pôdorysu z juhovýchodnej a juho západnej strany obkolesený existujúcimi cestnými komunikáciami. Hlavné vstupy do objektu sú orientované na juhovýchodnú stranu. Objekt má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné. Súčasťou pozemku, na ktorom sa objekt nachádza je aj okrasná záhrada, ktorá ma poskytnúť miesto pre oddych.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Športová hala

Autor: Bc. Martin Vilk | Návrh na stiahnutie (PDF, 3 MB)

Športová hala sa nachádza v meste Kežmarok. Stavba je projektovaná do novovybudovanej, zatiaľ nezastavenej oblasti, kde sú vyriešené inžinierske siete. Objekt multifunkčnej športovej haly sa skladá z jedného podzemného podlažia a troch nadzemných podlaží. Celá stavba je dilatačne rozdelená na 2 úseky. Prvý úsek obsahuje zázemie športovej haly so šatňami a ubytovaním, druhý úsek tvorí telocvičňa s tribúnou a kaviareň. Budova je čiastočne podpivničená a to v oblasti zázemia. V suteréne je umiestnený sklad sezónneho náradia a kotolňa. Taktiež sa tu nachádza jedno z dvoch hlavných komunikačných schodísk. Myšlienkou tohoto objektu je vybudovanie nových priestorov určených pre viacero druhov športu s celoročným vuyžitím, ktoré sú schopné poskytnúť obyvateľom regiónu možnosti športového vyžitia, či už aktívneho alebo pasívneho.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Základná umelecká škola

Autor: Bc. Dominika Hricková | Návrh na stiahnutie (PDF, 3 MB)

Objekt je postavený v obci Holice (Pardubický kraj). Pozemok  leží v obytnej zóne, neďaleko centra obce a nachádzajú sa na ňom prípojky všetkých inžinierskych sietí. Funkciou objektu je vzdelávanie detí a mládeže v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore a zároveň vytvorenie kultúrneho zázemia pre širokú verejnosť. Budova má obdĺžnikový pôdorysný tvar a štyri nadzemné podlažia. Na každej strane fasády sa nachádzajú obrazce, ktoré sú vyhotovené frézovaním pomocou CNC strojov. Tieto obrazce znázorňujú jednotlivé odbory vyučujúce sa v základnej umeleckej škole.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Súťažné podmienky

Súťaž o najlepší projekt „EQUITONE– originálne odvetrané fasády“ prostredníctvom hlasovania na Facebooku.

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť EBM Co., s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO: 45 325 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25714/N (ďalej len „organizátor“).

2. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je voľba najlepšieho spomedzi zverejnených projektov, a to formou označenia obrázka daného projektu „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“. Užívatelia, ktorí zvolili najlepší projekt, t.j. ten ktorý získa najviac „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“, budú zaradení do losovania o výhru v tejto súťaži.

3. Trvanie súťaže

Súťaž bude trvať v čase od 12 hodiny odo dňa 3.8.2015 do 12 hodiny dňa 28.8.2015.

4. Podmienky účasti na súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ sociálnej siete Facebook starší ako 18 rokov a s bydliskom v Slovenskej republike, ktorí označí aspoň jeden z projektov „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“. Označením niektorého z projektov „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“ užívateľ bezpodmienečne dáva svoj súhlas s týmito súťažnými podmienkami a potvrdzuje, že spĺňa podmienky súťaže.

5. Výhra a vyhodnotenie

Organizátor zašle vylosovanému užívateľovi knižnú výhru (20th-Century World Architecture), pričom losovať bude autor víťazného projektu za prítomnosti zástupcov organizátora v mesiaci september 2015 po vyhlásení víťazného autora projektu. Následne po vylosovaní výhercu bude tento kontaktovaný priamo organizátorov prostredníctvom správy sociálnej siete Facebook s informáciou, aby zaslal svoje meno a priezvisko, vek a adresu na doručenie výhry za účelom preskúmania splnenia podmienok tejto súťaže. V prípade, ak výherca neodpovie na správu organizátora do jedného (1) týždňa, tak stráca právo na výhru a organizátor je oprávnený naložiť s takouto výhrou podľa vlastného uváženia.

6. Dane

V zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení sú súťažiaci povinný splniť si svoje daňové povinnosti a organizátor im za týmto účelom vydá na požiadanie potvrdenie o hodnote výhry.

7. Zodpovednosť organizátora

Na výhry zo súťaže výhercovia nemajú právny nárok. Taktiež výherca nie je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými/poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry riadne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

8. Záverečné ustanovenia

Organizátor nehradí účastníkom akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo náklady spojené s prevzatím výhry. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia aj bez udania dôvodu a náhrady. O všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže ako aj sporov alebo nejasností rozhoduje organizátor na základe svojej vlastnej úvahy. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou. Alternatívne plnenie formou peňazí nie je možné za vecné výhry.

Pokiaľ organizátor súťaže zistí, že účastník súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude organizátor súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto účastníka vylúčiť zo súťaže a v prípade výhercu, mu nebude výhra odovzdaná. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať, v rozpore s týmito pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, poškodzoval dobré meno organizátora súťaže. V prípade, ak účastník nebude súhlasiť s týmito podmienkami súťaže, resp. bude mať k nim výhrady nebude zapojený do súťaže, resp. bude z nej vylúčený.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok pre účasť v súťaži. Rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania alebo podania akýchkoľvek námietok. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže plne súhlasí s pravidlami súťaže ako aj s právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich a zaväzujú sa riadiť týmito podmienkami súťaže. V žiadnom prípade nebude výhra odovzdaná výhercovi súťaže pokiaľ nebude úplne a bezpodmienečne súhlasiť s týmito podmienkami počas celého trvania súťaže ako aj po jej skončení. V prípade, ak výherca súťaže bude vylúčený zo súťaže z dôvodu porušenia alebo nesplnenia týchto súťažných podmienok, môže organizátor voľne a podľa svojho uváženia naložiť s predmetnou výhrou, a to novým losovaním alebo prepadnutím výhry.

Zapojte sa do hlasovania o najlepší návrh!

Hlasuj na Facebooku
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.