Vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže

Vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže

Súťaž pre budúcich absolventov Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity s názvom Equitone – originálne odvetrané fasády, pozná svojich víťazov. Okrem ocenení udelených medzinárodnou odbornou porotou, sa v prvom ročníku tejto súťaže vyhlásila aj cena širokej verejnosti.

Bratislava – S iniciatívou zorganizovať súťaž pre študentov odboru architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU prišli samotní pedagógovia. Ing. Erik Jakeš, PhD., odborný asistent Katedry konštrukcií pozemných stavieb a doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. videli v súťaži príležitosť pre študentov 5. ročníka v akademickom roku 2013-2014 získať referencie do svojho profesijného portfólia, s ktorým sa uchádzajú o prácu:

Na našej katedre doslova chýbala súťaž pre študentov zameraná na architektonické riešenia. Účasť v súťaži či prípadné umiestnenie sú pre budúceho zamestnávateľa signálom aktívneho záujmu študenta o rozvíjanie svojich skúseností. Veríme, že prvý ročník bude inšpiráciou a v nasledujúcom roku sa zapojí ešte viac študentov.

Úlohou študentov bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný projekt a následne pre realizačný projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu. Podmienkou bolo použitie obkladového materiálu Equitone na fasádu a aspoň jedného okruhu detailov značky Equitone. Súťažný návrh mali študenti vypracovať počas akademického roka 2013/2014.

Prvý ročník súťaže nám dodal chuť pustiť sa do príprav toho ďalšieho. Teší nás, že budúci absolventi majú záujem zoznámiť sa s materiálom Equitone a chcú s ním pracovať i počas svojej praxe, hovorí Eva Kovačovičová, konateľka spoločnosti EBM Co., s.r.o.

Zástupcovia STU a spoločnosti EBM Co., s.r.o.

Medzinárodná porota

O hlavných cenách rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení:

Bobby O‘Neill, technický manažér Equitone;
Philippe Hellemans, marketingový manažér Equitone;
Juraj Palamarčuk, projektový manažér spoločnosti EBM Co.;
Ing. arch. Pavol Pokorný.

Hlavné ceny

1. miesto – 595 eur – Bc. Michal Letko – Mestský občiansky dom
2. miesto – 476 eur –
Bc. Ján Hollý – Administratívna budova s výrobou
3. miesto – 300 eur –
Bc. Róbert Samson – Miura hotel

Všetci študenti, ktorí sa zúčastnili súťaže, boli odmenení zaujímavou knižnou výhrou.

Víťazná práca

Odbornú porotu najviac zaujal mestský občiansky dom od študenta Bc. Michala Letka. Ide o samostatne stojacu budovu s čiastočným podpivničením, ktorej posolstvom je skvalitniť kultúrny život v meste Levice, najmä formou kultúrnych podujatí.

Juraj Palamarčuk zhodnotil prácu nasledovne: Priznám sa, že som víťazným projektom zostal uchvátený. Netradičné prevedenie fasádneho obkladu Equitone Tectiva v bielej farbe v kombinácii so stĺpovým konštrukčným systémom je veľmi atraktívne. Budova pôsobí veľmi moderným dojmom. Väčšina z nás si už pri pohľade na návrh dokáže predstaviť, ako by sme trávili čas v tejto budove.

Autor víťaznej práce Michal Letko

Autor víťaznej práce sa už s materiálom Equitone stretol predtým. Som rád, že porota ocenila aj netradičný rytmus striedania jednotlivých okien na budove. Inšpiráciu som čerpal z funkcionalistickej architektúry, ktorej základ vychádza z jednoduchosti riešení. A práve pre ne je materiál Equitone priam stvorený. Dokazujú to aj mnohé realizácie v blízkom okolí, ale aj v zahraničí, ktoré poznám, komentoval svoj návrh Michal Letko.

Hlas verejnosti

Názor na súťažné práce mohla vyjadriť aj široká verejnosť počas online hlasovania na sociálnej sieti Facebook. V boji o najsympatickejší návrh zvíťazil Bc. Ján Hollý, ktorý zároveň obsadil aj druhé miesto v hlasovaní odbornej poroty. Za svoje prvenstvo si v hlasovaní širokej verejnosti s počtom 711 hlasov odniesol tablet iPad. Na záver vyžreboval víťaza spomedzi hlasujúcich na Facebooku. Stal sa ním Martin Solárik, ktorý tak získal knižnú výhru.

Nová výzva pre študentov 5. ročníka

Dňom 15. októbra 2014 bol vyhlásený nový ročník súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády. Zapojiť sa môžu opäť študenti piateho ročníka Katedry konštrukcií pozemných stavieb STU, a to prostredníctvom registrácie na stránkach www.ebmco.sk/sutaz.

Podmienky a súťažné zadanie sú totožné s podmienkami prvého ročníka súťaže.

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.