Technologický inkubátor s nadčasovou fasádou

Technologický inkubátor s nadčasovou fasádou

V Brne postupne vzniká areál vedecko-technického parku, ktorý ponúka zázemie pre začínajúce firmy.

V areáli vedeckotechnického parku sa nachádza niekoľko stavieb podobného architektonického rázu, najnovšie objekty H a G sú v prevádzke približne mesiac, ďalšie budovy sú vo fáze výstavby. Kým objekt H (CEITEC Science Park) je financovaný Juhomoravským krajom v spolupráci s Juhomoravským inovačným centrom, objekt G (VTP) vlastní spoločnosť VTP Brno.

Napriek tomu je tu zrejmý architektonický zámer: jednotlivé objekty zladiť do harmonického celku, a to pomocou stvárnenie fasád.

V súčasnosti je v objekte zaplnených približne 25% každého podlažia.

Obe centrá realizovaná za podpory fondu OPPI Európskej únie sa sústreďujú na podporu firiem, ktorých činnosť bude ťažiť zo spolupráce s vedeckými aktivitami fakúlt VUT aj ďalších subjektov v TP Brno. Ďalšie atraktívne príležitosti firmám zabezpečia po ich dokončení výnimočné vedecké technológie Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEITEC a blízkeho areálu AdMaS.

Budovy, ktoré boli otvorené v septembri, ponúknu užívateľom vybavené kancelárie, laboratóriá, aj špeciálne čisté laboratória, potrebné technické a sociálne zázemie, kaviareň a prednáškovú sálu. V súčasnosti je v objekte zaplnených približne 25% každého podlažia, a takmer polovica druhého nadzemného podlažia patrí sídlu samotnej organizácie tejto budovy.

Jasná identifikácia

Budovy H a G spája poňatie fasád, ale hmotovo sa odlišujú. Svojim pôdorysom navyše dávajú jasne najavo, o ktorú budovu sa v rámci areálu jedná. Budova H má tvar tohto písmena, rovnako ako má budova G tvar písmena G. Kým budova H má jeden vstup a jedno komunikačné jadro, budova G má vstupy dva a dve komunikačné jadrá. Budova H so svojím výškovým umiestnením prevyšuje budovu G o jedno podlažie . Na streche budov sú strojovne s umiestnenou vzduchotechnikou. Únik zo severnej časti budov zaisťuje vonkajšie schodisko.

Interiér

Vzhľadom k svojej funkcii je každé poschodie vybavené predovšetkým laboratóriami. Typické poschodie budov je dispozičný troj takt s asymetricky umiestnenou chodbou. Toto usporiadanie umožňuje na jednej strane umiestniť trakt laboratórií a na druhej strane chodby trakt pracovní. Zároveň umožňuje prenajímať bezprostredne susediace laboratória a pracovne. Každé poschodie je navyše vybavené sociálnym zariadení vrátane spŕch, kuchynky a zasadacími miestnosťami, prípadne skladmi.

Riešenie fasády

Fasáda inovačného centra je riešená ako odvetraná s okennými otvormi vybavenými elektrickými žalúziami. Ako obklad boli použité veľkoformátové vláknocementové fasádne dosky EQUITONE TECTIVA.

Napriek subtílnosti dosiek ide o veľmi odolný a stálofarebný materiál. Povrch dosiek má charakteristické jemné línie, ktoré dodávajú celej stavbe špecifický organický vzhľad.

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.