Študentov sme ocenili za originálne fasády

Študentov sme ocenili za originálne fasády

Talentovaných budúcich architektov sme odmenili za ich projekty v druhom ročníku súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády.

Prvé miesto získal podľa hlasovania odbornej poroty Ján Laššák za návrh atletickej haly.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo 23. septembra na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

Študentská súťaž EQUITONE – originálne odvetrané fasády sa na pôde Stavebnej fakulty STU vyhlásila po druhýkrát. Zapojiť sa do nej mohli študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia odboru architektonické konštrukcie a projektovanie. Ich úlohou bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný projekt a následne pre realizačný projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu.

Podmienkou bolo použitie obkladového materiálu EQUITONE na fasádu a aspoň jedného okruhu detailov EQUITONE . Súťažný návrh mali študenti vypracovať počas akademického roka 2014/2015.

Kvalita rastie

Študenti odovzdali dovedna 26 prác, ktoré hodnotila medzinárodná odborná porota. Pri posudzovaní projektov sa zamerala nielen na architektonické riešenie stavby, spôsob uplatnenia fasádneho obkladu EQUITONE, ale aj na rozsah a kvalitu spracovania projektovej dokumentácie. „Musím vyzdvihnúť úroveň prác, ktoré študenti tento rok prihlásili. Vybrať víťazov bolo ozaj náročné,“ hovorí Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku.

Medzinárodná porota

O udelení troch hlavných cien rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení:
Bobby O‘Neill, technický manažér EQUITONE,
Philippe Hellemans, marketingový manažér EQUITONE,
Ing. Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku,
Ing. arch. Pavol Pokorný.

Ceny odbornej poroty

1. miesto – 500 eur Ján Laššák – Atletická hala
2. miesto – 400 eurMartin Vilk – Športová hala
3. miesto – 300 eurGabriela Grymová – Stredná škola

Víťazná práca

Víťaznou prácou sa podľa odbornej poroty stala atletická hala od Jána Laššáka. Návrh novostavby športovej haly pre mestskú časť Bratislava-Petržalka si kládol za cieľ vytvoriť miesto, ktoré by mohla aktívne využívať široká verejnosť bez ohľadu na vek a športové zameranie.

Juraj Palamarčuk zhodnotil prácu nasledovne: „Priznám sa, že som nadšený víťazným projektom. Farebná Kombinácia obkladu EQUITONE prepožičiava stavbe dynamiku a výstižne tak komunikuje myšlienku pohybu, ktorá je pre projekt charakteristická.“

Autora víťaznej práce motivovala k zapojeniu sa úroveň prvého ročníka súťaže. „Súťaž ma ihneď zaujala. Privítal som možnosť vyskúšať si, ako obstojím v konkurencii spolužiakov,“ dodáva Ján Laššák.

Fasádny obklad EQUITONE považuje za výborný materiál na stvárnenie fasád. „K celkovému architektonickému riešeniu atletickej haly ma inšpiroval samotný charakter obkladu EQUITONE. Pri svojej práci som sa na návrh snažil pozerať aj očami bývalého športovca. Mojím zámerom bolo vytvoriť jednoduchú športovú halu, v ktorej ľudia nájdu všetko potrebné pre aktívne trávenie svojho voľného času,“ komentoval svoj návrh talentovaný autor.

Víťaz podľa verejnosti

Najlepšiu prácu si vybrala aj široká verejnosť v online hlasovaní na sociálnej sieti facebook. V boji o najsympatickejší návrh zvíťazil študent, ktorý obsadil zároveň druhé miesto v hlasovaní odbornej poroty – Martin Vilk. Za svoj návrh multifunkčnej športovej haly pre celoročné využitie v Kežmarku si odniesol tablet iPad.

Každý študent, ktorý sa zúčastnil súťaže, bol odmenený zaujímavou knižnou výhrou.

Veríme, že aj budúci rok bude mať táto súťaž stúpajúcu tendenciu a ešte väčší záujem 🙂

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.