Stavbu poľnohospodárskej budovy plánujte v predstihu

Stavbu poľnohospodárskej budovy plánujte v predstihu

Slovenský vidiek má obrovský potenciál, a to nielen z hľadiska poľnohospodárskej výroby. Má čo ponúknuť napríklad aj vyznávačom agroturistiky. V oblasti rozvoja vidieka preto cítiť zmeny k lepšiemu. Pribúdajú nielen ubytovacie kapacity, mení sa aj charakter poľnohospodárskych stavieb.

Nakoľko ide o investície s vysokými vstupnými nákladmi, treba sa vopred zamyslieť nad návrhom a spôsobom ich realizácie. Bez ohľadu na to, či sa chystáte postaviť novú budovu alebo rekonštruovať existujúcu, nasledujúce odporúčania vám ozrejmia, na čo si treba dať pozor.

1. Zvážte čo potrebujete a myslite do budúcna

Stanovte si, aké požiadavky má nová budova spĺňať a nakoľko má byť flexibilná nielen v blízkej, ale aj ďalekej budúcnosti. Budova určená pre celoročný chov dospelých zvierat sa zásadne odlišuje od stavby, ktorá slúži ako pôrodnica, alebo príbytok pre mláďatá. Plánujete v budúcnosti chov alebo produkciu rozširovať alebo zužovať? Je finančne výhodnejšie ujasniť si všetky predstavy, ako neskôr prerábať objekt pre nedostatok miesta.

2. Berte ohľad na súčasný terén

Popremýšľajte ako budova zapadne do okolitého prostredia. Pri novostavbe je dôležité zvážiť jej dostupnosť s ohľadom na polohu. Umiestnenie stavby ovplyvňujú viaceré faktory, ako je napríklad prístup k poliam či k mechanizmom, vzdialenosť cestnej komunikácie, typ pôdy, celkový terén a jeho odvodnenie či dostupnosť podzemnej vody.

3. Uprednostnite dlhú životnosť

Životnosť stavby ovplyvní kvalita použitých materiálov. Drevom obložená budova bude vynikať jedinečným dizajnom, ale nároky na jej údržbu budú vysoké. Zvýšenú pozornosť venujte najmä výberu spoľahlivej strešnej krytiny. Na strešnú krytinu poľnohospodárskej budovy sa kladú špeciálne požiadavky. Najdôležitejšou z nich je správne odvetranie strešného plášťa. Spolu s vlhkosťou vznikajú v týchto priestoroch agresívne čpavkové výpary, ktoré treba ihneď odviesť z podstrešného priestoru. Osvedčeným materiálom, ktorý má svoju tradíciu používania na poľnohospodárskych stavbách je vláknocementová krytina ETERNIT. Je vhodná na použitie na týchto objektoch pre svoju nízku hmotnosť, veľký formát a dlhú životnosť.

Zoberte si príklad z praxe

Mnohí investori v snahe ušetriť volia na zastrešenie hospodárskej budovy krytinu s nedostatočnými vlastnosťami pre chemicky agresívne prostredie. Napríklad pri často používanej plechovej krytine spôsobuje pôsobenie čpavkových výparov koróziu plechu, čím sa výrazne znižuje jej životnosť.

4. Kľúčové akustické vlastnosti materiálov

Samostatnou kapitolou je akustika hospodárskej stavby. Dostatočné zvukovo-izolačné vlastnosti by mali mať ako steny, tak aj strešná konštrukcia. V čo najväčšej miere majú zabraňovať šíreniu hluku z poľnohospodárskej výroby či chovu. Navyše, zvieratá sú citlivé na okolité zvuky, preto je vhodné chrániť ich pred nadmerným hlukom. Krytina ETERNIT dokáže vďaka svojim zvukovo-izolačným vlastnostiam účinne tlmiť zvuky kvapiek aj pri náporovom daždi.

5. Zvážte potenciál pre obnoviteľné zdroje energie

Nielen z hľadiska úspor a šetrenia sa oplatí pouvažovať o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie. Vplyv ľudského faktoru na životné prostredie možno zmierniť napríklad inštalovaním slnečných kolektorov, a získavať tak teplo ekologicky prijateľným spôsobom. Ide o finančne náročnú počiatočnú investíciu, avšak vráti sa v priebehu rokov.

6. Nezabudnite na stavebné povolenie

Miestny stavebný úrad určite neobídete, preto je dobré sa poctivo pripraviť na jeho požiadavky. Overte si všetky pokyny, ako pri získaní stavebného povolenia postupovať. Pri príprave žiadosti sa uistite, že beriete do úvahy požiadavky miestneho plánovania a ohľad na udržateľnosť zdravého životného prostredia.

7. Vzhľad je dôležitý

Vzhľad novej budovy zohráva, samozrejme, dôležitú úlohu. Na steny či strechu skúste použiť zemité farby, ktoré imitujú zeminu alebo vegetáciu ako napríklad hnedá, červená, zelená alebo sivá. Strecha je najviditeľnejšou časťou pútajúcou pozornosť už z diaľky, preto by nemala farebne „kričať“. V tomto smere má zaiste čo ponúknuť krytina ETERNIT BALTIC, ktorá sa vyrába v siedmich prírodných farebných odtieňoch, preto bez problémov zapadne do okolitého vidieckeho prostredia. Klásť ju možno už od sklonu 10°.

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.