Aj škridla má svoje pravidlá

Aj škridla má svoje pravidlá

Neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako správne odvetrať strechu. Nielen typy strešnej krytiny, ale dokonca aj jednotlivé modely majú rôzne systéme realizácie odvetrania.

Návrh vhodnej strešnej krytiny, skladby strešného plášťa a odvetrávacej medzery by mal vypracovať projektant na základe platných noriem a pravidiel. Cieľom je, aby dochádzalo k čo najrýchlejšiemu odvetraniu kondenzovanej vody. Čím väčšia je vzduchová medzera, tým sa strešný plášť rýchlejšie vysuší a bude bezproblémovo fungovať.

Vzduchová medzera sa vytvára na ploche medzi odkvapom a hrebeňom pomocou kontralaty. V procese stavby strechy sa tepelná izolácia ukladá zvyčajne medzi krokvy. Na krokvy sa smerom nahor umiestni poistná hydroizolačná fólia, následne kontralaty, na ktoré sa ukladajú klasické strešné laty. Nakoniec sa položí strešná krytina.

Kontralata by mala byť čo najvyššia, aspoň 4 cm, aby vznikla čo najväčšia vzduchová medzera. Tak sa zabezpečí správne odvetranie aj v prípade použitia doplnkových prvkov, akým je napríklad perforovaná páska proti vtákom a hmyzu pri nasávacom prieduchu (zaberá až 40% nasávacej plochy).

Novinky vám zašleme aj do mailu.

Zaregistrujte sa
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.