Riešenie CREATON pre 21. storočie

Riešenie CREATON pre 21. storočie

Meniace sa nároky na stavebné materiály a rýchly vývoj, umožnia dostať sa až na samú hranicu nemožného. Moderné a zároveň spĺňajúce dnešné potreby. Nasledujúcu prezentáciu, ktorá sa zaoberá projekčnými problémami týkajúcimi sa využiteľnosti podlahovej plochy, pripravila Zsuzsanna Fülöp, lektorka a odborná asistentka na univerzite v Budapešti. Hlavným posolstvom tejto vynikajúcej prednášky je rozvoj stavebných materiálov.

„Požiadavky na zastrešenie moderných budov“

Zsuzsanna Fülöp, architektka, certifikovaná projektantka pre zhotovovanie vonkajších zatepľovacích systémov budov a odborná asistentka na stavebnej fakulte budapeštianskej univerzity.

Vyššie budovy sa aj skôr stavali s tradičným podkrovím. Priestor pod strechou sa využíval na ďalšie účely, najmä ako skladovacie priestory. Dnes sa stalo samozrejmosťou obytné podkrovie, čo zvyšuje nároky a požiadavky na zastrešenie.

NL_4_1          NL_4_2

Tradičné šikmé strechy sú známe po stáročia. Pálené škridly sa na strechy s podobnými sklonmi a tvarmi ako dnes aplikujú už päť či šesť storočí. Avšak rovnaký vzhľad môže klamať. Nové požiadavky vychádzajúce z využívania budov a riešenia striech majú od moderných budov celkom iné očakávania.

Budovy s tradičnou strechou

NL_4_3          NL_4_4

Priestor pod strechou týchto budov sa nevyužíval, prípadne iba druhotne ako skladovací priestor. Tieto priestory tvorili akýsi nárazníkový priestor, respektíve ich drobné súčasti ako dlaždice, bridlice apod. Dažďová voda, ktorá prenikla strechou, sa tu odparila a neprenikala podlahou nižšie. Za horúcich letných dní zaisťovala tepelno-akumulačná schopnosť podkrovného priestoru príjemné teploty pre obytné priestory umiestnené nižšie. V 50. rokoch bolo v Maďarsku bývanie v podkrovných priestoroch takmer neznáme. Viac sa začalo rozširovať až po roku 1960, čo začalo zvyšovať nároky a požiadavky na moderné zastrešenie.

Požiadavky na zastrešenie tradičných striech s povalou a moderných striech s obytným podkrovím

Požiadavky Tradičná povala Moderné obytné podkrovie
Nosnosť x x
Vodotesnosť x x
Vode odolnosť   x
Tepelná izolácia   x
Zníženie zaťaženia teplom   x
Zvuková izolácia   x
Paropriepustnosť   x
Ochrana proti kondenzácii   x
Požiarna odolnosť   x
Prienik svetla x x

Zvýšené požiadavky na moderné vnútorné priestory možno spĺňať len s použitím nových materiálov a konštrukcií. Vo všeobecnosti existuje vždy niekoľko možností, ako tieto požiadavky splniť.

Možnosti splnenia požiadaviek na riešenie striech s vnútorným podkrovím

Požiadavky Dostatočná konštrukcia, riešenie
Nosnosť Tradičné trámy, prefabrikované drevené konštrukcie, lepené nosníky, stĺpiky, oceľové konštrukcie, oceľové nosníky, odľahčený železobetónový strop
Vodotesnosť Zosilnená strešná krytina, profilované prvky, zväčšenie rozmerov jednotlivých prvkov, zväčšenie presahu jednotlivých prvkov
Vode odolnosť Tesniace fólie alebo aplikácie vodotesného podstrešia
Tepelná izolácia uspokojenie ďalších požiadaviek (napr. protipožiarna ochrana), trvanlivé, kvalitnejšie izolačné materiály
Zníženie zaťaženia teplom odvetranie strechy, mohutnejšie zastrešenie (napr. železobetónová konštrukcia)
Zvuková izolácia vhodné spoje prvkov, odolné zastrešenie (napr. železobetón) alebo viacvrstvová akusticky dimenzovaná strecha
Paropriepustnosť vhodné spoje prvkov, pevné vymedzenie priestoru (napr. železobetón) alebo parozábrana na vnútornej strane
Ochrana proti kondenzácii Úplná povrchová parozábrana na vnútornej strane tepelnej izolácie, odvetraná vzduchová medzera na vonkajšej strane tepelnej izolácie alebo paropriepustná podkladová fólia, krytie
Požiarna odolnosť nehorľavé materiály, ohňovzdorné konštrukcie či nátery
Prienik svetla Strešné okná

Vždy treba vybrať jedno z riešení, ktoré zodpovedá predstavám architekta a zároveň spĺňa nároky na záťaž, tak ako všetky požiadavky na ochranu proti vplyvom vonkajšieho prostredia (vodotesnosť, odvodnenie, tepelnú izoláciu, parotesnosť a odolnosť proti vlhkosti, vzduchotechniku, zvukovú izoláciu). Budovy musia navrhovať profesionáli.

V prípade moderných podkrovných priestorov, sa staré normy a štandardy môžu používať len čiastočne. Situáciu navyše komplikuje skutočnosť, že existuje množstvo materiálov a konštrukcií s rôznymi fyzikálnymi i estetickými vlastnosťami, ktoré spĺňajú individuálne požiadavky. Konkrétne vlastnosti určitého výrobku majú značný vplyv na výsledné vlastnosti strechy. Pri navrhovaní striech treba popri bežných parametroch starostlivo zvážiť aj vlastnosti krytiny a konkrétne požiadavky. Na základe tejto analýzy treba zvoliť vhodné produkty, ktorých charakteristika nezodpovedá len z pohľadu uspokojenia jednej špecifickej požiadavky, ale aj celkovo. Pri vykonávaní treba dbať na riadne napojenie jednotlivých konštrukčných prvkov.

NL_4_5          NL_4_6

Riešenie CREATON pre 21. storočie: meniace sa potreby a tradičné použitie

Modely strešnej krytiny CREATON Profil ponúkajú tradičné tvary, ktoré sa skvele hodia pre renovácie striech, ktoré vznikli už pred niekoľkými desaťročiami. Jednoduché krytie, relatívne nízka hmotnosť a minimálne prerez, to všetko prispieva k celkovo nízkym nákladom. Zatiaľ čo režný či engobovaný povrch, estetický vzhľad a dostupná farebnosť tvoria pridanú hodnotu k technickým vymoženostiam.

NL_4_7          NL_4_8

Avšak v prípadoch, kedy je nevyhnutné vymeniť celú strešnú konštrukciu, stojí za úvahu, či nezvoliť niektoré modernejšie riešenie. So spotrebou menej ako 9 ks/m2 umožňujú veľkoformátové strešné škridly CREATON Rapido a Balance rýchle a efektívne kladenie. Dizajn a technológie 21. storočia zaistia ochranu strechy pred extrémnymi vplyvmi prostredia, ako je vietor, zrážky a biologické vplyvy. Tehlovočervené, medennočervené, vínovočervené, tmavo hnedé, bridlicovo sivé a čierne pálené škridly dodajú stavbe estetickú hodnotu, aj keď ide o strechu s nízkym sklonom.

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.