CREATON „QUATTRO“

Extrémne odolná, zvariteľná strešná fólia, spĺňajúca požiadavky na vytvorenie vodotesného podstrešia.

 • Fólia je určená pre riešenie difúzne otvoreného podstrešia, pokládka na debnenie.
 • Vhodná pre nízke sklony striech pre vytvorenie vodotesného podstrešia (podľa výrobcu Creaton) – Trieda 1.
 • Viacvrstvová difúzne otvorená strešná fólia, skladajúca sa z dvoch vrstiev monolitických TPU – Kopolymerov a jednej vrstvy PES rúna.
 • Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti oderu.
 • Spĺňa požiadavky smernice ZVDH a je zatriedená do klasifikácie triedy UDB-A a USB-A.

Pokyny k inštalácii

 • Spojenie vzájomných presahov fólie QUATTRO sa robí pomocou teplovzdušnej pištole alebo pomocou Creaton zvarovacieho prostriedku QSM, homogénne zvarenie priečnych a pozdĺžnych prekrytí sa robí v šírke min. 4 cm.
 • Pred zlepením je nutné zabezpečiť, aby miesto zvaru bolo suché a očistené.
 • Rozpúšťacie činidlo CREATON QSM sa aplikuje v miestach presahov pomocou fľašky s štetcom v šírke minimálne 4 cm.
 • Rozpúšťadlo QSM nechajte po dobu 15 sekúnd zaschnúť, potom spojte presahy fólií pomocou tlakového valčeka.
 • Zvarenie spojov možno urobiť tiež pomocou teplovzdušnej pištole pri teplote od 180°C do 240°C, rýchlym posuvným pohybom prúdu teplého vzduchu v miestach prekrytia fólií a následným spojením pomocou tlakového valčeka (viď podrobný montážny návod).
 • Pri zváraní spojov sa ubezpečte, že nedošlo k zvrásneniu fólie v miestach prekrytia, odporúčame po zvarení urobiť vždy kontrolu tesnosti spojov.
 • Fólia QUATTRO sa zvára po oboch stranách, takže prípadné zostatky fólie je možné využívať na dokončenie detailov ako komíny, svetlíky a pod.
 • Mechanické poškodenie fólie musí byť opravené pomocou záplaty a miesto dostatočne zvarené.
 • V závislosti na konštrukcii strechy je nutné brať do úvahy príslušnú Sd-hodnotu.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Share