Odpovede k netradičným fasádam

Odpovede k netradičným fasádam

Netradičné stvárnenie fasády pomocou obkladov je vizitkou nielen vyzretého vkusu investora, ale aj zručnosti realizátora fasády. Obklady z vláknocementu i keramiky sú stvorené pre súčasné stavby, a to tak z hľadiska kvality, ako aj estetiky.

Začiatkom stavebnej sezóny sa v mestečku Lednice na Morave stretli predajcovia a realizátori odvetrávaných fasád z Českej i Slovenskej republiky. Predstavili sme im vláknocementový fasádny obklad Equitone a keramický fasádny systém Creaton – Tonality. Oba typy fasádnych obkladov nie sú na našom trhu novinkou. Postupne sa presadzujú, vďaka širokým estetickým možnostiam a vysokej odolnosti.

Stanovili sme si za cieľ nielen vytvoriť priestor pre detailné predstavenie výhod a vlastností týchto výrobkov, vrátane ich uplatnenia na rôznych realizáciách po celom svete. Jedným z účelov stretnutia bolo poukázať na správny technologický postup pri montáži týchto obkladov, ktorá je kľúčovou podmienkou pre zachovanie životnosti a kvalitatívnych vlastností fasády

„Podarilo sa nám vytvoriť platformu pre získanie cennej spätnej väzby od predajcov a realizátorov odvetrávaných fasád. Zistili sme, že na našom trhu je záujem o toto moderné stvárnenie fasád. Odborná verejnosť proaktívne vyhľadáva informácie, ktoré bude môcť uplatniť v každodennej praxi,“.

Zaujali vás informácie v tomto článku?

Equitone v detaile
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.