Press

Táto sekcia je určená najmä zástupcom médií a prípadne ďalším, ktorí potrebujú získať informácie a podklady pre potreby článkov a tlačových výstupov. Nájdete tu základné informácie o našej spoločnosti ako aj podklady na stiahnutie ako sú fotografie, logá a podobne.

Identifikačné údaje

CREATON Polska Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz, Poľsko

DIČ: 8522097221
IČO: 811145245

tel.: +48 32 624 95 00
fax: +48 326 24 95 99
biuro@creaton.pl

CREATON Polska Sp. z o.o. zapísaná v registri podnikateľov z registra národných súdov okresným súdom pre Kraków-Śródmieście Kraków, XII. hospodársky oddiel registra národného súdu pod číslom KRS 0000114321.

Faktúry vystavené spoločnosťou CREATON Polska uhrádzajte na nasledovné bankové účty vedené v banke „ING Bank Śląski S.A.“:

  • EUR: 40 1050 0086 1000 0090 3016 5790
  • SWIFT: INGBPLPW

Logá, obrázky, dokumenty na stiahnutie

V prípade, že potrebujete použiť logo, obrázok, resp. iný dokument, obráťte sa prosím na marketingové oddelenie marketing@creaton.pl