Máme víťaza z Facebooku

Máme víťaza z Facebooku

Keďže sa hlasovanie o návrhoch zo súťaže pre študentov na Stavebnej fakulte STU skončilo, máme víťaza. O tom, kto vyhrá „miss sympatie“ vo forme získania najviac lajkov v galérii na našej stránke na Facebooku, rozhodlo mnoho fanúškov súťažiacich, ktorí vybrali súťažný návrh Jána Hollého.

Na našej Facebook stránke sme dňa 25.9.2014 o 12 hodine uzatvorili samostatné online hlasovanie. Za súťažné návrhy v galérii ste mohli svojim lajknutím zahlasovať aj vy za vášho favorita a získať tak knižnú výhru.

Losovanie výhercu z pomedzi lajkujúcich spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov sa uskutoční začiatkom mesiaca október 2014 na Stavebnej Fakulte Slovenskej Technickej Univerzity. Preto prosíme ešte o chvíľku strpenia a výhercu odmeníme zaujímavou knižnou výhrou.

Z radov študentov bolo do súťaže zapojených 15 projektov, ktoré od vyhlásenia súťaže až do štvrtku dňa 25.9.2014 bolo možné lajkovať a pridávať tak hlas.

Hlasy pribúdali, ale keďže každá súťaž musí mať aj svojho víťaza, k včerajšiemu dňu bola súťaž uzatvorená. Týmto by sme vás radi informovali, že autor víťazného projektu získal 711 hlasov a víťazom sa stal študent piateho ročníka pán Ján Hollý. Víťazovi týmto patrí hlavná výhra – iPad.

Administratívna budova s výrobou

Autor: Bc. Ján Hollý

Návrh projektu administratívnej budovy s výrobou v predmete Architektonicko-konštrukčný ateliér, v koordinácii s profesiami TZB a statika pri dodržaní požiarnych, tepelnotechnických a typologických požiadaviek podľa STN, katalógov, odbornej literatúry a technických poznatkov získaných na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

Aj touto cestou srdečne blahoželáme a dúfame, že výhru využije nielen pri svojom ďalšom vzdelávaní, ale taktiež na tvorbu možno ďalšieho víťazného projektu. Veľa šťastia!

Let’s get social!

Sledujte nás na Facebooku
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.