Keramické škridly CREATON podstúpili skúšku mrazuvzdornosti typu W

Keramické škridly CREATON podstúpili skúšku mrazuvzdornosti typu W

Na jar 2015 požiadala spoločnosť CREATON nezávislé skúšobné laboratórium stavebných materiálov v nemeckom Wiesmare, aby jeho odborníci preverili odolnosť proti poveternostným vplyvom u jedného z najobľúbenejších výrobkov – pálenej škridly Balance.

Povrch škridly bol vystavený omnoho drsnejším podmienkam v porovnaní s tými, aké škridly znášajú pri testovaní v Maďarsku.Škridly museli vydržať nielen 300 simulácií letnej búrky, ale aj pôsobenie mrazu a vody. Pálená škridla Balance, samozrejme, obstála v tejto extrémnej skúške bez poškodenia.

NL_3_1

Skúška spočíva v simulácii najtypickejších poveternostných vplyvov v laboratórnom prostredí.Jednoducho povedané, keď škridla vydrží túto laboratórne simulovanú záťaž, vydrží ju aj v reálnom prostredí. Pozrime sa zblízka na postup skúšky. V reálnom prostredí možno rozlíšiť štyri vplyvy: zrážky, slnečné žiarenie, mráz a vodu.

Výsledok skúšky je garanciou pre užívateľov, profesionálov i zákazníkov, že škridly sú z dlhodobého hľadiska tak trvanlivé, že bezpečne vydržia aj počas 50-ročnej záruky, ktorú spoločnosť CREATON poskytuje.

Priebeh a metóda skúšky

Skúška typu W podľa nemeckej normy DIN EN 1304: 2005-07 je oveľa náročnejšia, ako skúšky bežne používané na maďarskom trhu, kde sa škridla BALANCE vyrába.Pre skúšku sa vybrali škridly Balance s povrchovou úpravou medenočervená a čierna engoba.

Pre potreby skúšky bola škridlami odborne pokrytá skúšobná plocha s rozmermi 130×180 cm a so sklonom 16˚, vrátane tepelnej izolácie a podstrešnej fólie. Hodnoty pre potreby skúšky bolo možné zmerať na 5 meracích bodoch: na hornej a spodnej strane každej škridly, na fólii pod meranou škridlou a 10 cm nad podpornou konštrukciou.

NL_3_2          NL_3_3

Skúšobné zmrazenie – rozmrazenie strechy sa vykonávalo automaticky.Jeden cyklus spočíval v dvoch zmrazeniach a rozmrazeniach dvoma odlišnými spôsobmi.

NL_3_4          NL_3_5

V prvom prípade dochádzalo k šokovému rozmrazeniu.Po 30 takýchto cykloch, sa štruktúra nechala samovoľne rozmŕzať po dobu 120 minút.V druhom prípade bola škridla rozmrazená v celom priereze strechy a potom sa opäť zmrazila.

NL_3_6          NL_3_7

Kontroly v priebehu skúšky

Po 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 a 270 cykloch sa skúma horná aj spodná strana niektorých škridiel. V prípade, že sa objaví nejaké poškodenie, celý povrch strechy sa starostlivo preskúma a objavené závady sa zdokumentujú.

Paralelné skúšky zadržiavania a priepustnosti vody

Pri skúške mrazuvzdornosti sa v laboratóriu súčasne skúma aj schopnosť škridly zadržať a prepustiť vodu. Za týmto účelom sa 3 škridly na 10 dní ponoria do rôzneho množstva vody a ďalších 10 dní sa ponechajú vyschnúť. Následne sa rozbijú. Na zlome sa skúma, ako hlboko prenikla voda do škridly.

Pálené škridly CREATON treba pred začatím skúšky mrazuvzdornosti vybrať z chladničky.

Letný test

Letný test sa vykonáva tak, že povrch škridiel je po dobu 25 minút vystavený simulovanému slnečnému žiareniu pri teplote 55 až 60 ˚C a potom je schladený na 10 °C dažďom trvajúcim 15 minút. Tento záťažový cyklus sa zopakoval 100krát, aby sa zistili zmeny na povrchu škridiel.

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.