Hlasujte za najlepší študentský súťažný návrh

Hlasujte za najlepší študentský súťažný návrh

Ste fanúšikom dizajnu a modernej architektúry? Vyberte najoriginálnejší súťažný návrh odvetranej fasády od študentov Stavebnej fakulty a podporte ho svojim hlasom. Tvorca víťazného návrhu online hlasovania vyhráva iPad a jeden z hlasujúcich získa hodnotnú knižnú výhru.

Sme vyhlasovateľom študentskej súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády, ktorá tento nevšedný materiál dováža na náš trh. „Veľkoformátové vláknocementové fasádne dosky Equitone ponúkajú neobmedzené množstvo variácií fasád budov. Záujem študentov o súťaž preto vnímame ako pozitívny signál, že budúci absolventi sa chcú zoznámiť s týmto materiálom a chcú s ním pracovať i počas svojej praxe.“

Súťažné zadanie

Do súťaže sa zapojili študenti odboru Architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej Fakulte Slovenskej Technickej Univerzity. Predmetom súťaže bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebný projekt a následne pre Realizačný projekt objektu existujúceho alebo fiktívneho, pri použití aspoň jedného okruhu detailov Equitone a obkladového materiálu Equitone na fasádu počas akademického roka 2013/2014.

Podporte tvorivosť

O víťaznom poradí rozhodne odborná porota, ktorá zo súťažných návrhov vyberie tri najlepšie. Tie odmení finančnými výhrami vo výške: 595, 476 a 300 eur. Svoj názor však môžete prejaviť aj vy.

Na sociálnej sieti Facebook bude do 12 hodiny SEČ dňa 25. 9. 2014 prebiehať samostatné online hlasovanie. V galérii súťažných návrhov môžete lajknutím hlasovať za vášho favorita a získať tak knižnú výhru. Losovanie výhercu a následné slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční začiatkom nového semestra v mesiaci október 2014 na Stavebnej Fakulte Slovenskej Technickej Univerzity.

Súťažné podmienky sú uvedené na konci článku.

Zoznam súťažných projektov

Autoservis + Autosalón

Autor: Bc. Eva Baluchová | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.5 MB)

Objekt slúži na prevádzku autoservisu a autosalónu, ktorý je spojený aj s predajom automobilov. Objekt je čiastočne podpivničený a má jedno podzemné podlažie. Na prvom nadzemnom podlaží je umiestnený autoservis a aj autosalón. Na druhom nadzemnom podlaží sú kancelárske priestory určené pre administratívne účely.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Nová budova strednej umeleckej školy

Autor: Bc. Marianna Vallová | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.7 MB)

Stavba je umiestnená v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na pozemku sa už nachádza existujúca stredná umelecká škola. Nová budova má priniesť možnosti nových študijných odborov a zvýšenie kapacity študentov školy. V novej budove sú učebne zamerané na výučbu kreslenia, fotografie a práce s ňou a animačnej tvorby.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívna budova

Autor: Bc. Dominik Kuchár | Návrh na stiahnutie (PDF, 7.9 MB)

Administratívna budova je umiestnená v katastrálnom území Staré mesto, na nároží ulíc Šancova a Smrečianska. Novostavba je navrhnutá ako osempodlažný objekt, pričom 1. nadzemné podlažie zo strany Šancovej ulice je uskočené o 1,9 metra. Oblúkový tvar budovy na 1. a 2. nadzemnom podlaží vychádza z tvaru pozemku, ktorý je maximálne využitý.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Športová hala

Autor: Bc. Gabriel Horváth | Návrh na stiahnutie (PDF, 14.3 MB)

Navrhovaná novostavba športovej haly SO.1 je riešená tak, aby spĺňala všetky predpoklady pre kvalitné užívanie moderného človeka dnešnej doby a aby zapadla do stabilizovaného prostredia. Po ukončení výstavby sa na pozemku zrealizujú nové sadové úpravy a výsadba. Stavba si nevyžaduje búracie práce.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Plaváreň

Autor: Bc. Jakub Čurpek | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.6 MB)

Novostavba objektu krytej plavárne s fitnes má uspokojiť dopyt obyvateľov mesta po takejto forme športovej aktivity. Samotný objekt je riešený ako plaváreň + fitnes s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. Vlastníkom objektu je mesto Stropkov, ktoré bude predkladať cenovú ponuku pre jednotlivé skupiny užívateľov plavárne.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívna budova s výrobou

Autor: Bc. Ján Hollý | Návrh na stiahnutie (PDF, 15.2 MB)

Návrh projektu administratívnej budovy s výrobou v predmete Architektonicko-konštrukčný ateliér, v koordinácii s profesiami TZB a statika pri dodržaní požiarnych, tepelnotechnických a typologických požiadaviek podľa STN, katalógov, odbornej literatúry a technických poznatkov získaných na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Dom kultúry

Autor: Bc. Ľuboš Drozda | Návrh na stiahnutie (PDF, 4.4 MB)

Stavba predstavuje dom kultúry navrhnutý ako multifunkčný objekt. Koncepčne ho tvorí murovaná dvojpodlažná časť, kde sa nachádza administratíva, kaviareň a hygiena pre užívateľov objektu. S ňou je spojená veľkorozponová oceľová hala, ktorá slúži na menšie divadelné podujatia, koncety a pod.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Polyfunkčný objekt

Autor: Bc. Ľuboš Staňo | Návrh na stiahnutie (PDF, 1.2 MB)

Objekt je riešený ako súbor dvoch materiálovo a konštrukčne rozdielnych budov. Samostatná budova administratívy je trojpodlažný objekt s 1 podzemným a 2 nadzemnými podlažiami. Obslužná časť objektu s funkciou jedálne a fitnes centra je trojpodlažná budova s tromi nadzemnými podlažiami kruhového pôdorysu.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívno-servisná prevádzka

Autor: Bc. Martin Skala | Návrh na stiahnutie (PDF, 4.4 MB)

Objekt administratívno-servisného centra je členený na dva na seba nadväzujúce celky, a to na administratívu, ktorá má 3 nadzemné podlažia a na servisnú časť, ktorá obsahuje dve montážne haly výšky troch podlaží. Priestor administratívy je navrhovaný pre približne 50 zamestnancov a montážne priestory pre cca. 10 zamestnancov.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Základná škola Tulipán

Autor: Bc. Matej Kuťka | Návrh na stiahnutie (PDF, 9.4 MB)

Objekt sa nachádza na okraji mestského parku v Nitre. Je súčasťou viacerých pavilónov základnej školy, ktorá bola v 60. rokoch minulého storočia vybudovaná na štýl holandského typového projektu školy. Architektúra základnej školy, na rozdiel od pôvodne zladených bielych pavilónov, vyniká svojou farebnosťou a použitými materiálmi a technológiami.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Športová hala základnej školy

Autor: Bc. Michal Klenovič | Návrh na stiahnutie (PDF, 6.7 MB)

Stavba športovej haly je riešená ako samostatne stojaca budova v Seredi na pozemku majiteľa stavby. Budova je rozdelená na dve časti. Prvú časť tvorí telocvičňa, ktorej súčasťou je pevná tribúna. Druhú časť tvorí budova pre zázemie telocvične. Tieto dve časti sú dilatačne oddelené. Budova je čiastočne podpivničená, má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Mestský občiansky dom

Autor: Bc. Michal Letko | Návrh na stiahnutie (PDF, 4.1 MB)

Mestský občiansky dom je navrhnutý za účelom skvalitnenia kultúrneho života v meste Levice a zároveň rozšírenia mestskej zástavby. Objekt slúži nielen na kultúrne podujatia, ale taktiež poskytuje prenajímateľné priestory pre zhromažďovacie akcie. Projekt je navrhnutý ako samostatne stojaca budova situovaná na parcele lichobežníkového tvaru.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Administratívna budova

Autor: Bc. Miroslav Mihál | Návrh na stiahnutie (PDF, 6.1 MB)

Administratívna budova prispeje k už aj tak kvalitnej infraštruktúre. V riešenom objekte sa nachádzajú administratívne priestory rôznych veľkostí. Objekt je navrhnutý ako šesťposchodová a jedenásťposchodová administratívna budova s plochými strechami. Dve podzemné podlažia slúžia ako garáž pre nájomníkov jednotlivých priestorov .

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Hotel Miura

Autor: Bc. Róbert Samson | Návrh na stiahnutie (PDF, 5.5 MB)

Navrhovaný objekt v obci Čeladná je stavba poskytujúca ubytovacie a rekreačné služby. Jedná sa o hotel poskytujúci reštauračné a relaxačné zázemie. Stavba je rozdelená na 3 časti. Časť A má 4 nadzemné podlažia, časť B a C sú spolu podpivničené jedným podzemným podlažím, v ktorom sa nachádza wellness a konferenčná miestnosť.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Budova banky

Autor: Bc. Tomáš Hulák | Návrh na stiahnutie (PDF, 3 MB)

Prízemie banky plní najmä funkciu priestoru pre styk so zákazníkmi, kde sa pre tento účel nachádza hlavná banková hala. Má svetlú výšku takmer 9 metrov a prechádza cez 3 nadzemné podlažia. Tvorí dominantu celej vnútornej dispozície. Suterén slúži ako technicko-hospodárske zázemie celého objektu a garáže pre zamestnancov banky.

Hlasujte na Facebooku (dajte fotke Like)

Súťažné podmienky

Súťaž o najlepší projekt „Equitone – originálne odvetrané fasády“ prostredníctvom hlasovania na Facebooku.

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť EBM Co., s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO: 45 325 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25714/N (ďalej len „organizátor“).

2. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je voľba najlepšieho spomedzi zverejnených projektov, a to formou označenia obrázka daného projektu „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“. Užívatelia, ktorí zvolili najlepší projekt, t.j. ten ktorý získa najviac „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“, budú zaradení do losovania o výhru v tejto súťaži.

3. Trvanie súťaže

Súťaž bude trvať v čase odo dňa 22.8.2014 do 12 hodiny dňa 25.9.2014.

4. Podmienky účasti na súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ sociálnej siete Facebook starší ako 18 rokov a s bydliskom v Slovenskej republike, ktorí označí aspoň jeden z projektov „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“. Označením niektorého z projektov „Páči sa mi to“ alebo v anglickej verzii „Like“ užívateľ bezpodmienečne dáva svoj súhlas s týmito súťažnými podmienkami a potvrdzuje, že spĺňa podmienky súťaže.

5. Výhra a vyhodnotenie

Organizátor zašle vylosovanému užívateľovi knižnú výhru (20th-Century World Architecture), pričom losovať bude autor víťazného projektu za prítomnosti zástupcov organizátora v mesiaci október 2014 po vyhlásení víťazného autora projektu. Následne po vylosovaní výhercu bude tento kontaktovaný priamo organizátorov prostredníctvom správy sociálnej siete Facebook s informáciou, aby zaslal svoje meno a priezvisko, vek a adresu na doručenie výhry za účelom preskúmania splnenia podmienok tejto súťaže. V prípade, ak výherca neodpovie na správu organizátora do jedného (1) týždňa, tak stráca právo na výhru a organizátor je oprávnený naložiť s takouto výhrou podľa vlastného uváženia.

6. Dane

V zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení sú súťažiaci povinný splniť si svoje daňové povinnosti a organizátor im za týmto účelom vydá na požiadanie potvrdenie o hodnote výhry.

7. Zodpovednosť organizátora

Na výhry zo súťaže výhercovia nemajú právny nárok. Taktiež výherca nie je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými/poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry riadne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

8. Záverečné ustanovenia

Organizátor nehradí účastníkom akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo náklady spojené s prevzatím výhry. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia aj bez udania dôvodu a náhrady. O všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže ako aj sporov alebo nejasností rozhoduje organizátor na základe svojej vlastnej úvahy. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou. Alternatívne plnenie formou peňazí nie je možné za vecné výhry.

Pokiaľ organizátor súťaže zistí, že účastník súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude organizátor súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto účastníka vylúčiť zo súťaže a v prípade výhercu, mu nebude výhra odovzdaná. Organizátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať, v rozpore s týmito pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, poškodzoval dobré meno organizátora súťaže. V prípade, ak účastník nebude súhlasiť s týmito podmienkami súťaže, resp. bude mať k nim výhrady nebude zapojený do súťaže, resp. bude z nej vylúčený.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok pre účasť v súťaži. Rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania alebo podania akýchkoľvek námietok. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže plne súhlasí s pravidlami súťaže ako aj s právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich a zaväzujú sa riadiť týmito podmienkami súťaže. V žiadnom prípade nebude výhra odovzdaná výhercovi súťaže pokiaľ nebude úplne a bezpodmienečne súhlasiť s týmito podmienkami počas celého trvania súťaže ako aj po jej skončení. V prípade, ak výherca súťaže bude vylúčený zo súťaže z dôvodu porušenia alebo nesplnenia týchto súťažných podmienok, môže organizátor voľne a podľa svojho uváženia naložiť s predmetnou výhrou, a to novým losovaním alebo prepadnutím výhry.

Zapojte sa do hlasovania o najlepší návrh!

Hlasuj na Facebooku
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.