CREATON súčasťou skupiny TERREAL

CREATON súčasťou skupiny TERREAL

TERREAL preberá CREATON a stáva sa európskym lídrom na trhu keramických škridiel.

Spoločnosť TERREAL, francúzsky líder v oblasti strešných krytín a inovatívnych riešení pre stavebné konštrukcie a obklady, dnes vyhlásila, že so skupinou ETEX, medzinárodným špecialistom v oblasti stavebných materiálov, podpísala konečnú dohodu o prevzatí organizácie patriacej do tejto skupiny, spoločnosti CREATON, experta v oblasti riešení pre šikmé strechy s použitím keramických a betónových škridiel.

Novovytvorená organizácia bude čerpať výhody so značne širšieho teritoriálneho rozsahu, väčšej škály a diverzifikácie, ako aj zo šancí, ktoré prináša synergia.

Konzekventný manažment firemnej stratégie

„Skutočnosť, že prevzatie bolo naplánované a sfinalizované tak rýchlo, je vo veľkej miere spôsobená hospodárskymi výsledkami skupiny CREATON v tomto zvláštnom roku 2020” – hovorí Marek Marchewka, výkonný riaditeľ spoločnosti CREATON Polska sp. z o.o. „Doteraz sa nám podarilo efektívne fungovať počas pandemickej krízy spôsobenej koronavírusom, a súčasne v týchto náročných okolnostiach značne zlepšiť naše finančné výsledky”.

Spoločnosť CREATON, založená v roku 1992 fúziou dvoch bavorských rodinných firiem, ktoré sa zaoberali výrobou škridiel, je uznávaný hráč v Nemecku, v juhovýchodnej Európe, ako aj v štátoch Beneluxu, so silnou značkou, ktorá je známa kvalitou svojich výrobkov a služieb, a uznávaných inovatívnych riešení. Spoločnosť CREATON vytvorila vedúcu platformu v segmente keramických škridiel. Je na prvom mieste tak v Nemecku, ako aj v Poľsku, a na druhom mieste v juhovýchodnej Európe. CREATON má vysoko konkurencieschopné a moderné priemyselné zázemie, ktoré tvorí sedem výrobných závodov škridiel v Nemecku, tri v Poľsku a jeden v Maďarsku, a tiež jeden výrobný závod na strešné doplnky a štyri regionálne sklady. Hlavné sídlo spoločnosti CREATON je v meste Wertingen v Bavorsku. Spoločnosť celkovo zamestnáva 1240 ľudí.

Spojený subjekt lídrom trhu

Transakcia pre spoločnosť TERREAL znamená výraznú medzinárodnú expanziu. Spojením oboch subjektov vzniká európsky líder na trhu keramických škridiel, ktorý bude na prvom, druhom mieste vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku, juhovýchodnej Európe, USA a Kórei, a tiež s výrazným predajom v Taliansku, štátoch Beneluxu, v Španielsku a v iných exportných krajinách.

S plánovanými tržbami na úrovni 610 miliónov EUR v roku 2020, spojená organizácia dosiahne výhody vďaka vyrovnanému a diverzifikovanému portfóliu, ktoré tvorí atraktívna škála strešných výrobkov, ako aj vďaka prítomnosti na značne rozsiahlejšom území.

TERREAL očakáva, že spojenie prinesie komerčné a operatívne možnosti, ktoré prinesie vzájomná synergia spoločností. TERREAL plánuje využiť silné stránky oboch firiem na rozvoj svojich komponentov a na projekty v oblasti solárnej energie, ponúkajúc zákazníkom kompletné riešenia a systémy.

Vďaka tejto transakcii TERREAL robí ďalší krok na ceste k realizácii svojej stratégie firemnej transformácie vďaka dynamickému manažmentu svojho portfólia a pridáva ďalšie potenciálne možnosti konsolidácie na trhoch, na ktorých pôsobí CREATON.

Laurent Musy, generálny riaditeľ TERREAL, vyhlásil: „Prevzatie CREATON je pre TERREAL transformačné. Výrazne sa zväčší veľkosť a škála našej firmy, aby sme sa stali európskym lídrom v oblasti keramických škridiel, robíme veľký krok napred v našej ziskovej a trvalo udržateľnej ceste rastu a expanzie našej medzinárodnej prítomnosti. Transakciu sa podarilo uskutočniť vďaka posilnenému obchodnému a finančnému profilu, ktoré spoločnosť TERREAL dosiahla v priebehu posledných rokov, ako aj vďaka silnej podpore našich akcionárov. Ceníme si, čo manažmenty skupiny CREATON dosiahli v priebehu posledných rokoch a zdieľame s nimi rovnaké zameranie na výsledky a na neustále zvyšovanie efektívnosti. Netrpezlivo čakáme na vzájomnú spoluprácu a nepochybujeme, že ideálne zapadnú do našej silnej kultúry založenej na operatívnej perfektnosti, na blízkych vzťahoch so zákazníkmi, ako aj na otvorenosti a tímovej spolupráci. Sme plní entuziazmu pred perspektívami, ktoré prináša transformácia TERREAL”.

Transakcia bude sfinalizovaná spojením vlastných zdrojov, dlhových nástrojov a kapitálových vkladov najväčších akcionárov TERREAL: Park Square Capital, Goldman Sachs Merchant Banking Division a Barings.

Uzatvorenie dohody musí byť schválené regulačnými orgánmi, čo očakávame v prvom štvrťroku 2021.

Goldman Sachs plnil úlohu výhradného finančného poradcu TERREAL pri tejto transakcii.

O TERREAL

Spoločnosť TERREAL, inšpirovaná viac ako 150-ročnými skúsenosťami v oblasti keramických stavebných materiálov, dodáva inovatívne riešenia v oblasti stavebných konštrukcií a obkladov. Zameriava sa na štyri oblasti (strešné krytiny, solárne systémy, stavebné konštrukcie, fasády a dekorácie), má 23 závodov vo Francúzsku a na svete, celkovo zamestnáva viac než 2000 zamestnancov. TERREAL dosahuje ročné tržby na úrovni skoro 400 miliónov EUR