ARCH SESSION pod záštitou EBM Co.

ARCH SESSION pod záštitou EBM Co.

Reštaurácia Hradná hviezda v Bratislave sa 16. mája 2013 stala miestom klubového diskusného stretnutia architektov ARCH SESSION, ktoré sa konalo pod záštitou spoločnosti EBM Co.

Váženými hosťami a hlavnými rečníkmi stretnutia boli Ing. Erik Jakeš zo StF STU a svetoznámy írsky architekt, kritik a spisovateľ Shane O´Toole.

Okrem mladej generácie architektov, pozvanie na akciu prijali aj zástupcovia popredných architektonických kancelárií pôsobiacich v Bratislave, Nitre. Hlavnou témou akcie boli moderné a trendové riešenia odvetraných fasád s použitím vláknocementovych fasádnych obkladových dosiek EQUITONE.

Po úvodnom slove konateľky spoločnosti EBM Co Mgr. Evy Kovačovičovej, ktorá srdečne privítala všetkých zúčastnených , sa ujal slova Ing. Erik Jakeš, PhD. zo Stavebnej fakulty STU Bratislave. Vo svojom príspevku detailnejšie predstavil najaktuálnejšie technológie riešenia odvetraných fasád a priblížiť výnimočné stavebno-fyzikálne vlastnosti vlákonocementových fasádnych obkladov.

Po krátkej prestávke dostal priestor írsky architekt Shane O´Toole, ktorý rozprával o súčasných trendoch pri riešení fasád v modernej architektúre, pričom svoju prezentáciu podporil množstvom ukážok a príkladov z aktuálnej svetovej architektonickej tvorby. Poukázal pritom na široké spektrum možnosti využitia vláknocementových fasádnych dosiek EQUITONE, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky na fasádne obklady, nie len z hľadiska stavebno-technických parametrov, ale najmä pokiaľ ide o nebývalú slobodu architektonického stvárnenia a prevedenia detailov.

Shane O´Toole tento inovatívny materiál prirovnal vlastnosti k hre – kameň, papier nožnice. Napriek tomu, že ich hrúbka dosahuje aj pri formátoch veľkých rozmerov len 8mm, vyznačujú sa pevnosťou a tvarovou stálosťou kameňa, ktorú im prepožičiava cement a pružnosťou papiera, ktoré im dáva vláknitá štruktúra porovnateľná s ručne vyrábaným papierom. Navyše, dosky je možne veľmi jednoducho rezať a perforovať , takže sa dajú prispôsobiť najrôznejším tvarom a predstavám architektov.

Vďaka nízkej plošnej hmotnosti je možné tento materiál kvalitne a spoľahlivo ukotviť aj na rôznych zošikmeniach a previsoch, kde by použitie iného obkladu s väčšou hmotnosťou (keramika, kameň a pod.) prakticky nebolo možné. Tieto skvelé charakteristiky robia z vláknocementových dosiek EQUITONE nepopierateľne stavebný materiál 21. storočia.

Po ukončení prednášok pokračovali účastníci stretnutia v živej diskusii s pánom O´Toolom, počas ktorej sa navzájom podelili o svoje skúsenosti, názory a inšpiratívne vízie.

Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.